"Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnetine ittiba etmiş olması ve Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olması ve âzami bir zühd ve takvâ ve âzami ihlâs ve dine hizmetinde âzami sebat,.." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekizincisi: Kur'ân-ı Kerimi tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnetine ittiba etmiş olması ve Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olması ve âzami bir zühd ve takvâ ve âzami ihlâs ve dine hizmetinde âzami sebat, âzami sıdk ve sadâkat ve fedakârlığa, âzami iktisat ve kanaata mâlik olması şarttır."

"Hülâsa olarak müfessirin, Kur'ânî risaleleriyle, Risalet-i Ahmediyenin (a.s.m.) âzami takvâ ve âzami ubudiyeti ve kuvve-i kudsiyesiyle de velâyet-i Ahmediyenin lemeâtına mazhar olmuş hâdim-i Kur'ân bir zat olması,.."(1)

Burada Kur’an’ı sağlıklı ve doğru bir şekilde tefsir edebilmenin kuralları ve şartları sıralanmış.

Bu kurallardan en önemlisi ve birincisi, müfessirin sünnete uygun hareket etmesi ve ümmetin ortak ve kolektif aklını temsil eden Ehl-i sünnete uygun bir fikriyat ve hissiyata sahip olmasıdır. Bu şartlara haiz olmayan birisinin tefsir yazması İslam açısından doğru ve sağlıklı değildir.

Diğer bir husus, tefsir için sadece ilim yeterli değildir; bir de bunun yanında ihlas, takva ve amel gerekiyor. Yani bir müfessir kendi yaşamadığı bir dini başkasına ne kadar tesirli bir şekilde anlatabilir?.. İlim ile amel, ceset ile ruh gibidir; birisi olmadan diğerinin bir anlamı kalmıyor demektir.

Tarihte ilim, amel, takva ve ihlas ile hareket eden alimlerin çok etkili olduklarını görmekteyiz. Risale-i Nurlar bunlardan en bariz olanlarındandır mesela.

(1) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...