"Kur'an-ı Kerimi tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnetine ittiba etmiş olması ve Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlâs,.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sekizincisi: Kur'an-ı Kerimi tefsir eden bir allâmenin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sünnetine ittiba etmiş olması ve Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebi üzere ilmiyle âmil olması ve azami bir zühd ve takva ve azami ihlâs ve dine hizmetinde azami sebat, azami sıdk ve sadâkat ve fedakârlığa, azami iktisat ve kanaata mâlik olması şarttır."

"Hülâsa olarak müfessirin, Kur'anî risaleleriyle, Risalet-i Ahmediyenin (a.s.m.) azami takva ve azami ubudiyeti ve kuvve-i kudsiyesiyle de velâyet-i Ahmediyenin lemeâtına mazhar olmuş hâdim-i Kur'an bir zat olması,.."(1)

Burada Kur’an’ı doğru bir şekilde tefsir edebilmenin kaideleri ve şartları sıralanmış.

Bu kaidelerden en ehemmiyetlisi ve birincisi, müfessirin sünnete uygun hareket etmesi ve ümmetin müşterek aklını temsil eden Ehl-i sünnet fikriyatına sahip olmasıdır. Bu şartlara haiz olmayan birisinin tefsir yazması doğru ve sağlıklı değildir.

Diğer bir husus, tefsir için sadece ilim yeterli değildir; bunun yanında ihlas, takva ve amel gerekiyor. Yani bir müfessir kendi yaşamadığı bir dini başkasına ne kadar tesirli bir şekilde anlatabilir?.. İlim ile amel, ceset ile ruh gibidir; birisi olmadan diğerinin bir mânâsı yoktur.

Tarihte ilim, amel, takva ve ihlas sahibi müfessirlerin çok tesirli olduklarını görmekteyiz. Bediüzzaman Hazretleri ve telif ettiği Risale-i Nur bunun en bariz bir delilidir.

1) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...