Kur’ân-ı Kerim'in bütün sûrelerinin i’cazını, hangi âlimler kaleme almıştır? Üstad değişik âyetlerin değişik i’cazlarından bahsediyor, tek bir âyetin kırk çeşit i’cazından bahsetmiyor. Konuyu aydınlatır mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’ân, eşsiz ve benzeri olmayan bir okyanus gibidir; hiçbir kap, tamamı ile onu içine alamaz. Bu yüzden, her kap sahibi, kendi meşreb ve mesleğine bakan yönünü ele alıp, onu ilan ediyor.

Kur’ân, bütün İslâmî ilimlerin temel kaynağı olduğu için, her ilim dalı kendine bakan yönü ile Kur’ân’a nazar ediyor. Bir insan ne kadar dâhi de olsa, Kur’ân’ın bütün vechelerini ve ince noktalarını tam mânâsı ile tespit ve tayin edemez.

Her bir âlim, bir ilimde ihtisas sahibi olarak, o ilim dalının konusu ile Kur’ân’ın mucizevî yönlerini ispat ediyor.

Bu sebepten dolayı, bir tefsir ya da eserden, Kur’ân’ın bütün haslet ve meziyetlerini istemek ya da beklemek doğru olmaz.

Mesela, İmam A’zam’ın fikriyatında, Kur’ân’ın hukukî ve fıkhî yönü nazara verilir, Sekkakî ve Cürcanî’nin eserlerinde belağat nükteleri hâkimdir, Taftazani ve Fahreddin-i Razi’nin eserinde itikadî konular hâkimdir, İbn-i Kesir’in tefsirinde siyer ve rivâyet hâkimdir vs...

Risale-i Nur ise, bu zamanda tenkide uğramış âyetlerin, ince ve nuranî remizlerini göstererek, kat’î delil ve bürhanlar ile münkirleri ilzam ediyor. Üstelik belli bir fikrî gruba ya da ekole cevap vermiyor, bin küsur senelik birikmiş inkâr fitnelerine cevap veriyor.

Üstad Hazretleri, bilhassa tenkide konu olmuş âyetler üzerinde durmuştur.

Kur’ân’ın kırk ayrı mu’cizesi olduğu gibi, her bir âyetinde de bu kırk mu’cizenin olması doğru ve hak bir mânâdır. Ama âyetlerin her birinde, kırk mu’cizeyi göstermek kolay bir şey değildir, hem zaman hem de derinlik ister. Üstad Hazretleri, ihtiyaca binaen bazı âyetlerde, bu mu’cizelerin birçoğunu göstermiştir; ama bütününü göstermeye, ne ihtiyaç ne de zaman müsait olmadığı için, numuneler ile iktifa etmiştir.

İlgili Risaleyi okumak için tıklayınız:

Sözler, Yirmi Beşinci Söz (Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...