Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’an’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’an için kısa bir tarif yapılabilir mi?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an, en kısa tarifle “kelamullah”tır. Ancak bu tarife Tevrat, İncil gibi diğer semavi kitaplar da girdiğinden, onlardan ayrılması için şöyle tarif edilir:

Kur’an, Allah Teâlâ’nın Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed’e indirdiği, tilavetiyle ibadet edilen kelamıdır.”

Hadis-i kudsiler de Allah’ın kelamıdır, ancak bunları namazda okuyamayız. Keza, Hz. Peygamber'in (asm) kalbine gelen ilham da bir nevi ilahi kelamdır, ama bu hiçbir zaman vahiy derecesinde değildir.

Bediüzzaman Hazretleri, Yirmi Beşinci Söz’de “Kur’ân nedir? Tarifi nasıldır?” başlığı altında Kur’an’a yepyeni bir tarif getirir. Bu tarifte, Kur’an’ın muhtevasından hareket edilmiştir. Evet, o Kur’an kelamullahtır, ama tarifte yer alan maddelerle değerlendirilmesi gereken bir kelamullahtır...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...