Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi

İçerikler


 1. "Bürhan-ı Hakikat" ne demektir?

 2. "Cinnî ve insî şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş âyetlerdir." cümlesini açıklar mısınız; “cinnilerin vesveseleri” nasıl biliniyor?

 3. "İlzam" ne demektir? Kur’an’da münkirleri ilzam kabilinden âyetler var mıdır?

 4. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 5. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şüpheleri söylenmiş." Deniliyor, burada bahsedilen âyetler hangileridir?

 6. Bediüzzaman Hazretleri, "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işgal ve hatalara nazarı insaf ve musamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." buyuruyor, bu ifadelerini değerlendirebilir misiniz?

 7. Bediüzzaman Hazretleri, Yirmi Beşinci Söz’de şüpheleri zikretmeden şüphelere cevap verme yolunu ihtiyar etmiş, bunun hikmeti nedir?

 8. Hakikatleri muhataba anlatırken bürhanlı delilli ifade etmek Kur'ânî bir tarz mıdır, örnekler verebilir misiniz?

 9. Kur’an’ın mucizevî yönlerini izah ve ispat eden Kur'ânî bir bahsin günlük yirmi-otuz sayfa yazılması son derece harikulâde bir şey, bu hususta neler söyleyebilirsiniz?

 10. Yirmi Beşinci Söz pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edilmiş, böyle olmasının sebebi neydi, neden şartlar daha iyiyken kaleme alınmamış?

 11. "Kur’an’ın kırka yakın icaz yönleri vardır." buyuruluyor, bunu açıklayarak icaz yönlerini sayabilir misiniz?

 12. "Mahzen-i mucizat ve mucize-i kübrâ-yı Ahmediye (a.s.m.) olan Kur'ân-ı Hakîm-i Mu'cizü'l- Beyanın hadsiz vücuh-u i'câzındankırka yakın vücuh-u i'câziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur'da ve İşârâtü'l-İ'câz namındaki tefsir,.." İzahı?

 13. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesinden ne anlamalıyız?

 14. "Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye" ifadesinden ne anlamalıyız?

 15. Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi'nin başında İsra suresi 88. ayetinin serlevha yapılması ve ayetin meali hakkında bilgi verir misiniz?

 16. Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’an’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’an için kısa, basit bir tarif yapılabilir mi?

 17. Kur'an Mahluk mudur?

 18. Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinin icazını, hangi alimler kaleme almıştır? Üstat değişik ayetlerin değişik icazlarından bahsediyor, tek bir ayetin kırk çeşit icazından bahsetmiyor. Konuyu aydınlatır mısınız?

Yükleniyor...