Block title
Block content

Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi

İçerikler


 1. Bediüzzaman Hazretleri, "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işgal ve hatalara nazarı insaf ve musamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." buyuruyor, bu ifadelerini değerlendirebilir misiniz?

 2. Yirmi Beşinci Söz pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edilmiş, böyle olmasının sebebi neydi, neden şartlar daha iyiyken kaleme alınmamış?

 3. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şüpheleri söylenmiş." Deniliyor, burada bahsedilen âyetler hangileridir?

 4. Bediüzzaman Hazretleri, Yirmi Beşinci Söz’de şüpheleri zikretmeden şüphelere cevap verme yolunu ihtiyar etmiş, bunun hikmeti nedir?

 5. Kur’an’ın mucizevî yönlerini izah ve ispat eden Kur'ânî bir bahsin günlük yirmi-otuz sayfa yazılması son derece harikulâde bir şey, bu hususta neler söyleyebilirsiniz?

 6. "İlzam" ne demektir? Kur’an’da münkirleri ilzam kabilinden âyetler var mıdır?

 7. Hakikatleri muhataba anlatırken bürhanlı delilli ifade etmek Kur'ânî bir tarz mıdır, örnekler verebilir misiniz?

 8. "Bürhan-ı Hakikat" ne demektir?

 9. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 10. "Cinnî ve insî şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş âyetlerdir." cümlesini açıklar mısınız; “cinnilerin vesveseleri” nasıl biliniyor?

 11. Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’an’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’an için kısa, basit bir tarif yapılabilir mi?

 12. "Kur’an’ın kırka yakın icaz yönleri vardır." buyuruluyor, bunu açıklayarak icaz yönlerini sayabilir misiniz?

 13. "Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye" ifadesinden ne anlamalıyız?

 14. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesinden ne anlamalıyız?

 15. Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi'nin başında İsra suresi 88. ayetinin serlevha yapılması ve ayetin meali hakkında bilgi verir misiniz?

 16. "Mahzen-i mucizat ve mucize-i kübrâ-yı Ahmediye (a.s.m.) olan Kur'ân-ı Hakîm-i Mu'cizü'l- Beyanın hadsiz vücuh-u i'câzındankırka yakın vücuh-u i'câziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur'da ve İşârâtü'l-İ'câz namındaki tefsir,.." İzahı?

 17. Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerinin icazını, hangi alimler kaleme almıştır? Üstat değişik ayetlerin değişik icazlarından bahsediyor, tek bir ayetin kırk çeşit icazından bahsetmiyor. Konuyu aydınlatır mısınız?

 18. Kur'an Mahluk mudur?

Yükleniyor...