Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi

İçerikler


 1. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 2. "Bürhan-ı Hakikat" ne demektir?

 3. Hakikatleri muhataba anlatırken bürhanlı, delilli ifade etmek Kur'ânî bir tarz mıdır, misaller verebilir misiniz?

 4. "İlzam" ne demektir? Kur’ân’da münkirleri ilzam kabilinden âyetler var mıdır?

 5. Kur’ân’ın mucizevî yönlerini izah ve ispat eden Kur'ânî bir bahsin günlük yirmi-otuz sayfa yazılması son derece harikulâde bir şey, bu hususta neler söyleyebilirsiniz?

 6. "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkâl ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." ifadesini değerlendirir misiniz?

 7. "Cinnî ve insî şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş âyetlerdir." cümlesini açıklar mısınız; “cinnilerin vesveseleri” nasıl biliniyor?

 8. Üstad, Yirmi Beşinci Söz’de şüpheleri zikretmeden şüphelere cevap verme yolunu ihtiyar etmiş, bunun hikmeti nedir?

 9. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört âyette şüpheleri söylenmiş." burada bahsedilen âyetler hangileridir?

 10. Yirmi Beşinci Söz pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edilmiş, böyle olmasının sebebi neydi, neden şartlar daha iyiyken kaleme alınmamış?

 11. Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesi'nin başında İsrâ Suresi 88. âyetinin serlevha yapılması ve âyetin meali hakkında bilgi verir misiniz?

 12. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 13. "Mu’cize-i kübrâ-yı Ahmediye" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 14. "Kırka yakın vücuh-u i’câziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur’da ve İşârâtü’l İ’câz namındaki tefsirimde..." izah eder misiniz?

 15. "Kur’ân’ın kırka yakın i’caz yönleri vardır." cümlesini açıklayarak i’caz yönlerini sayabilir misiniz?

 16. Kur’ân-ı Kerim'in bütün sûrelerinin i’cazını, hangi âlimler kaleme almıştır? Üstad değişik âyetlerin değişik i’cazlarından bahsediyor, tek bir âyetin kırk çeşit i’cazından bahsetmiyor. Konuyu aydınlatır mısınız?

 17. Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’ân’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’ân için kısa bir tarif yapılabilir mi?

 18. Yirmi Beşinci Söz'de Kur’ân'ın üç bölümde ihatalı tarifleri yapılmıştır; bu tarifler arasındaki fark nedir? Her bir bölümde hangi açıdan Kur’ân'ın tarifi yapılmıştır?

 19. Yirmi Beşinci Söz Mu’cizât-ı Kur’âniye Risalesinde, Kur'an'ın tarifi neden üç cüzde yapılmış olabilir?

 20. "Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?" sualinin cevabındaki ilk üç tarife delil olabilecek âyetler hangileridir?

 21. "Kur’ân nedir, tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı âyet-i kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Yükleniyor...