Mu'cizât-ı Kur'âniye Risalesi

İçerikler


 1. "Mucize-i Baki" ne demektir?

 2. "Burhan-ı Hakikat" ne demektir?

 3. "İlzam" ne demektir? Kur’an’da münkirleri ilzam kabilinden ayetler var mıdır?

 4. "Elde Kur’an gibi bir mucize-i baki varken, başka burhan aramak aklıma zaid görünür. Elde Kur’an gibi bir burhan-ı hakikat varken, münkirleri ilzam için gönlüme sıklet mi gelir?" İzah eder misiniz?

 5. Hakikatleri muhataba anlatırken bürhanlı, delilli ifade etmek Kur'ani bir tarz mıdır, misaller verebilir misiniz?

 6. Kur’an’ın mucizevi yönlerini izah ve ispat eden Kur'anî bir bahsin günlük yirmi-otuz sayfa yazılması son derece harikulade bir şey, bu hususta neler söyleyebilirsiniz?

 7. "Bana ait kusurlar ve noksaniyetler ve işkâl ve hatalara nazar-ı insaf ve müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz." ifadesini değerlendirir misiniz?

 8. "Cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetlerdir." cümlesini açıklar mısınız; "cinnilerin vesveseleri" nasıl biliniyor?

 9. Üstad, Yirmi Beşinci Söz’de şüpheleri zikretmeden şüphelere cevap verme yolunu ihtiyar etmiş, bunun hikmeti nedir?

 10. "Yalnız Yirminci Söz'ün Birinci Makamı'nda üç-dört ayette şüpheleri söylenmiş." Burada bahsedilen ayetler hangileridir?

 11. Yirmi Beşinci Söz pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edilmiş, böyle olmasının sebebi neydi, neden şartlar daha iyiyken kaleme alınmamış?

 12. Mu’cizat-ı Kur’aniye Risalesi'nin başında İsra Suresi 88. ayetinin serlevha yapılması ve ayetin meali hakkında bilgi verir misiniz?

 13. "Mahzen-i mu’cizat" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 14. "Mu’cize-i kübra-yı Ahmediye" ifadesini nasıl anlayabiliriz?

 15. "Kırka yakın vücuh-u i’caziyeyi Arabî risalelerimde ve Arabî Risale-i Nur’da ve İşaratü’l-İ’caz namındaki tefsirimde..." İzah eder misiniz?

 16. "Kur’an’ın kırka yakın i’caz yönleri vardır." cümlesini açıklayarak i’caz yönlerini sayabilir misiniz?

 17. Kur’an-ı Kerim'in bütün surelerinin i’cazını, hangi âlimler kaleme almıştır? Üstad değişik ayetlerin değişik i’cazlarından bahsediyor, tek bir ayetin kırk çeşit i’cazından bahsetmiyor!

 18. Yirmi Beşinci Söz'ün başında muhteşem ifadelerle Kur’an’ın tarifi yapılmış, bunları cümle cümle inceleyeceğiz; bunun öncesinde Kur’an için kısa bir tarif yapılabilir mi?

 19. Yirmi Beşinci Söz'de Kur’ân'ın üç bölümde ihatalı tarifleri yapılmıştır; bu tarifler arasındaki fark nedir? Her bir bölümde hangi açıdan Kur’ân'ın tarifi yapılmıştır?

 20. Yirmi Beşinci Söz Mu’cizât-ı Kur'aniye Risalesinde, Kur'an'ın tarifi neden üç cüzde yapılmış olabilir?

 21. "Kur’an nedir, tarifi nasıldır?" sualinin cevabındaki ilk üç tarife delil olabilecek ayetler hangileridir?

 22. "Kur’an nedir, tarifi nasıldır?" başlığı altında yapılan izahı ayet-i kerimelerle açıklayabilir misiniz?

Yükleniyor...