Yirmi Beşinci Söz Mu’cizât-ı Kur'aniye Risalesinde, Kur'an'ın tarifi neden üç cüzde yapılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad'ımız burada Kur'an'ın tarifini, gücünü aldığı kuvvet menbalarını ve içerik ile kapsamını üç cüz (parça) sadedinde izah eder. Bu vecih ve taraflar farklı alanlara baktığı için, üç ayrı bölümde yani cüzde ele alınması daha hikmetli olduğundan böyle bir sınıflandırma ve bölümlemeler yapılmıştır.

Birinci Cüz: "Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır?" sorusuna verilen cevabı ihtiva eder. Kur'an'ın mahiyet olarak ne olduğu ve nelerle uğraştığı izah edilir.

İkinci Cüz: Kur'anın gücünü nerden aldığı, nereye dayandığı izah edilir. Kur'am ism-i azamdan, her ismin azami mertebesinden ve Arş-ı Azam tarafından gelmiş mukaddes nurani bir kitab olduğu burada nazara verilir.

Üçüncü Cüz: Kur'anın bütün semavi kitap ve suhufları kapsadığı, bütün evliya ve mürşitlerin kitap ve zikirlerinin kaynağı olan muazzam kitap hükmünde olduğu izah ediliyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...