Kur'an için kullanılan; şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi, ifadesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve şu âlem-i insaniyetin mürebbîsi,.."(1)

Kur’an, insanlığı hakka ve doğruya sevk edip terbiye ediyor. Nasıl bir belletmen ve eğitmen, riayetindeki talebeleri belli bir eğitim sistemi ile terbiye edip eğitiyor ise, aynı şekilde Kur’an da insanlığı ilahî bir terbiye sistemi ile eğitip terbiye ediyor.

İnsan bir çok kabiliyet ve istidatlar ile dünyaya gelir. Ama bu kabiliyet ve istidatlar işlenmemiş ve terbiye edilmemiş oldukları için, bir terbiye süzgeci içinden geçmeye muhtaçtırlar. İşte insanlığın fıtratındaki bu kabiliyetler doğru ve müstakim bir terbiye ile terbiye edilmezler ise, meccanen ve zararlı bir şekilde heba olurlar.

İşte Kur’an’ın en büyük misyon ve vazifelerinden birisi de insanlığın fıtratındaki bu ham ve işlenmemiş kabiliyetleri, ilahî program kapsamında işlemek ve terbiye etmektir. Bu ilahî terbiyenin neticesinde milyonlarca alim ve evliya insanlık bahçesinde çiçek açmışlardır. İşte bu cümle bu manaya bakıyor.

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...