"Kur’ân’ın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikati, sair dinleri, felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu, taklidî ve aklın haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İmanın altı şartı, bütün semavi dinlerin ortak paydası ortak noktasıdır. Hatta semavi dinleri din yapan imanın bu altı esasıdır. Kur’an imanın bu altı esasını etraflı ve geniş bir şekilde izah etmekle kalmayıp, çok kuvvetli delil ve ispatlarla da tahkim etmiştir. Özellikle Kur’an’ın Allah ve ahiret inancına dair getirmiş olduğu sağlam ve mantıki deliller, materyalist felsefe karşısında tam bir set ve kale olmuştur. Kur’an'dan bir damla bir lem'a bir kokucuk olan Risale-i Nur meydandadır.

Hristiyanlık ve Yahudilik'te bu tarz delil ve önermeler ya hiç yok ya da çok zayıf ve belirsiz bir şekilde kalmıştır. Çünkü bu dinler tahrif edildiği için, tamamen mantık ve aklın haricinde bir yol tutmuş, hatta fen ve bilim adamlarını dinden soğutmuştur. Skolastik Orta Çağ din anlayışı bunun en güzel kanıtı ve örneğidir.

Şayet Kur’an nazil olmamış olsa idi, bu asırda semavi din diye bir şey kalmazdı. Çünkü materyalist felsefe ve ona dayanan ideolojiler Hristiyanlık ve Yahudiliği rahatlıkla yutar, tarihe gömerdi. Ama Kur’an ve İslam bu tehlikeyi rahatlıkla engellediği gibi, bu felsefeyi tarihe gömüyor ve gömmekte...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...