53

İçerikler


  1. "Bu zamanda insanlar, ihsanını, muhtaçlara çok pahalı satarlar." cümlesini izah eder misiniz?

  2. "Gerçi umur-u uhreviyede hırs ve kanaatsizlik bir cihette makbuldür. Fakat mesleğimizde ve hizmetimizde, bazı ârızalarla, inkisar-ı hayal cihetiyle, şükür yerine, meyusiyetle şekvâ etmeye sebep olur; belki de hizmetten vazgeçer." İzah eder misiniz?

  3. "İhlâs dairesinde, hizmet noktasında çok hırs ve kanaatsizlik gösterdiğimiz halde, neticelerine ve semeratına karşı kanaatle mükellefiz." İzah eder misiniz?

  4. "Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış." cümlesini detaylı olarak açar mısınız?

  5. "Velâyet-i kübrâ yolunu açmış..." Evliyalarınki velayet-i suğra ise, Risale-i Nur talebeleri o büyük zatları geçiyor mu? İmam Gazali mesela hangi velayet mertebesindedir?

  6. "Kur’ân’ın gayet kuvvetli ve mantıkî hakikati, sair dinleri, felsefe-i tabiiyenin savletinden ve galebesinden kurtarıp onlara bir nokta-i istinad oldu, taklidî ve aklın haricindeki usullerini de bir derece muhafaza etti." İzah eder misiniz?

  7. "Emir ve izn-i İlahî ve havl ve kuvvet-i Rabbaniye ile umum hayvanatın melaikeden bir çobanı, bir nâzırı olduğu gibi; kuş taifesinin de bir çobanı var." İzah eder misiniz?

  8. "İstikbali tenvir eden Risale-i Nur'u elbette mânen tebrik edip alkışlar, diye suretindeki hâdise, gerçi çok tatlı bir lâtifedir; fakat çok ince bir hakikat dahi içinde var." ifadesini ve “içindeki ince hakikati” izah eder misiniz?

Yükleniyor...