Kur’ân’ın mucizevî yönlerini izah ve ispat eden Kur'ânî bir bahsin günlük yirmi-otuz sayfa yazılması son derece harikulâde bir şey, bu hususta neler söyleyebilirsiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İki üç saatte iki üç sayfa mektup veya makale yazmakta zorlanan kimseler, Bediüzzaman Hazretleri’nin yirmi otuz sayfayı iki üç saatte yazmasını anlamakta zorluk çekebilirler. Ancak bu gibi durumlarda, sıra dışı insanları sıradan insanlarla kıyas etmek son derece yanlış olur. Nitekim nice insan günde bir sayfa ezberlemekte zorlanırken, “fotoğrafik hafızaya” sahip insanlar gayet kolay bir şekilde on-yirmi sayfa ezberleyebilmektedir.

Ezberde durum böyle olduğu gibi, yazmakta da durum farklı değildir. Bediüzzaman’ın, gençlik döneminde doksan kitabı ezberlediği ve uzun süre bu kitaplardan her gün birini ezbere tekrar ettiği düşünülürse, meseleyi anlamak çok daha kolay olur. Gerçi, onun yazdıkları, ezberlediği kitapların Türkçe tercümesi değildir. Ama kendisinin ifadesiyle, ezbere tekrar ettiği bu eserler birer basamak vazifesi görmüş, Kur’ân âyetlerinin mânâlarına yükselmeye vesile olmuştur. Bunun neticesinde “her bir Kur’ân âyetini, bütün kâinatı kuşatır” olarak görebilmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...