Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an istikbale ait nasıl gaybî haberler veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu kısım haberlerin çok çeşitleri var.

Birinci kısım, hususîdir. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Meselâ:

Muhyiddin-i Arabî Rûm Sûresinin baş kısmında gaybî haberleri bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, sûrelerin başındaki huruf-u mukattaa ile çok gaybî muamelerin işaretlerini ve haber vermelerini görmüştür ve hâkeza...

Bâtın âlimleri için Kur'an, baştanbaşa gaybî haberler nev’indendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...