Kur’an’ın ihbarat-ı gaybiyesi mucizevi özelliklerindendir; Kur’an istikbale ait nasıl gaybî haberler veriyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Şu kısım haberlerin çok çeşitleri var.

Birinci kısım, hususîdir. Bir kısım ehl-i keşif ve velayete mahsustur. Meselâ:

Muhyiddin-i Arabî Rûm Sûresinin baş kısmında gaybî haberleri bulmuştur. İmam-ı Rabbanî, sûrelerin başındaki huruf-u mukattaa ile çok gaybî muamelerin işaretlerini ve haber vermelerini görmüştür ve hâkeza...

Bâtın âlimleri için Kur'an, baştan başa gaybî haberler nev’indendir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...