"Kuvvetli hüccetlerle, fikren ve mantıkan yakînî bir sûrette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler, müçtehidler ve sıddîkînler..." Buradaki "muhakkik" ve "sıddıkinler" kimlerdir, sahabeler midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada bahsedilen muhakkikler, müçtehitler ve sıddıkinler sadece sahabeler değil Hz. Âdem (as)’dan başlayıp kıyamete kadar gelecek olan bütün muhakkikler, müçtehitler ve sıddıkinlerdir. Sahabeler bu muhakkikler, müçtehitler ve sıddıkinler içinde en parlak ve en faziletli olanlarıdır, ama sadece onlar kast ediliyor değildir.

Sahabenin dışında İmam Azam, İmam Şafi, İmam Maliki, İmam Hanbeli, müçtehitlere, Fahru Razi, Sadı Taftazani ve Abdulkadir Kahir Cürcani gibi binlerce alimler muhakkiklere, İmam Rabbani, İmam Gazali, Abdulkadir Geylani gibi milyonlarca veliler de diğerlerine örnek olarak verilebilirler.

Yüz yirmi dört bin peygamber ve onun izinde giden milyonlarca alim ve evliya, İslam’ın hak ve sadık olduğuna bir delil bir vesika niteliğindedir yani.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...