İkinci Mes'elenin Hülâsası

İçerikler


 1. "Bizi birer birer o meydana çağıracaklar." Darağacına çıkma temsilindeki üç farklı çağırmayı açar mısınız?

 2. "Evet, çaresi var ve Risale-i Nur Kur’ân’ın sırrıyla o çareyi, iki kere iki dört eder derecesinde kat’î ispat etmiş." Burayı "Kur'an'ın sırrı" ile izah eder misiniz?

 3. "Her bir şehri yüz defa mezaristana boşaltan ölüm, elbette hayattan ziyade bir istediği var." sözünü açıklar mısınız?

 4. "Ölüm o kadar kati ve zahirdir ki, bugünün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi gibi ölüm başımıza gelecek." İzah eder misiniz?

 5. "İkinci cemaat ve heyet, ellerinde terbiyenameler..." ifadesi geçiyor; “terbiyename” ne demektir?

 6. Darağacı temsilini açar mısınız? Yani ehliiman da darağacına çıkıyor mu, darağacının kimine basamak olması, kimini asmasını nasıl anlamalıyız?

 7. "...ya idam-ı ebedî (âhirete inanmayanlara) veya daimî ve karanlık haps-i münferid (beka-i ruha inanan ve sefahette gidenlere) ve şekavet-i ebediye ilâmını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimalle kat´î haber veren..." Bu konuyu izah eder misiniz?

 8. "Bir tek muhbirin yalan olabilir haberiyle yüzde bir tek ihtimal-i tehlike ve bir ay hapis imkânı bulunan..." cümlesini açar mısınız, “bir ay”dan kasıt nedir?

 9. "Kuvvetli hüccetlerle, fikren ve mantıkan yakînî bir sûrette ispat ederek tasdik edip imza basan milyarlar gelen geçen muhakkikler, müçtehidler ve sıddîkînler..." Buradaki "muhakkik" ve "sıddıkinler" kimlerdir, sahabeler midir?

 10. "Yüzde yüz cennet ve saadet-i ebediyeyi kazandıranı bırakıp en dağdağalı ve uzun ve sıkıntılı ve yüzde doksan dokuz cehennem hapsini ve şekavet-i daimeyi netice veren yolunu ihtiyar ettiği hâlde..." cehennem için neden "yüzde doksan dokuz" deniyor?

 11. ''Sefahet ve haram ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler, tevbe etmemek şartıyla ya idam-ı ebedî veya daimî ve karanlık haps-i münferit ve şekavet-i ebediye ilâmını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimalle katî haber veren..." İzah eder misiniz?

Yükleniyor...