"...ya idam-ı ebedî (âhirete inanmayanlara) veya daimî ve karanlık haps-i münferid (beka-i ruha inanan ve sefahette gidenlere) ve şekavet-i ebediye ilâmını alacaklarını yüzde doksan dokuz ihtimalle kat´î haber veren..." Bu konuyu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte bu temsil gibi, her vakit gördüğümüz ecel darağacının arkasında, mukadderat-ı nev-i beşer piyangosundan ehl-i iman ve tâat için -hüsn-ü hâtime şartıyla- ebedî ve tükenmez bir hazinenin bileti çıkacağını yüzde yüz ihtimalle; sefahet ve haram ve itikatsızlık ve fıskta devam edenler-tevbe etmemek şartıyla-ya idam-ı ebedî (âhirete inanmayanlara) veya daimî ve karanlık haps-i münferit (beka-i ruha inanan ve sefahette gidenlere) ve şekavet-i ebediye ilâmını alacaklarını yüzde doksan dokuz…"(1)

Kabir hayatı ile ondan sonraki süreçler farklı yaşam formları olduğu için, kabirde ebediyet ifadesi diğer yaşam formlarını içine almaz. Yani inandığı halde inandığı gibi yaşamayanlar, hayatlarını haram ve sefahatte harcadıkları için ceza olarak kabir hayatında ebedi olarak, yani kabir hayat sürecinin tamamını ceza ile geçirebilirler demektir. Yoksa cehennemde ebedi kalmazlar. Zira kalbinde zerre kadar iman bulunanlar ebedi cehennem azabından kurtulacağı kati bir Ehl-i sünnet inancıdır.

Üstad Hazretlerinin “şekaveti ebedi” ifadesini, kabir hayatı ile kayıtlamak gerekiyor. Nitekim bazı ayet ve hadislerde genel kaidelerle çelişen ifadeler görüldüğü zaman genel kaidelere uygun bir şekilde tevil ve tabir edilir. Üstad Hazretlerinin bu tabirini de böyle değerlendirmek mümkündür.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua (Meyve Risalesi), İkinci Meselenin Hülasası.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

mezunburak
"daimî ve karanlık haps-i münferid (beka-i ruha inanan ve sefahette gidenlere) ve şekavet-i ebediye i'lamını alacaklarını yüzde doksandokuz ihtimal ile kat'î haber veren"
İnsan'ın sefahette gitmesi imansız gitmesine sebep olduğu için şekavet-i ebediyeye sebep olabilir. Ama ahirete inandığı için idam-ı ebedi elemini hissetmez.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
şehrayin
ömrü günah ve sefahat içinde geçmiş bir insan imanlı ölebilir mi acaba çünkü nurlardan okuduğumuz kadarıyla insanlar günahlara girdikçe imanı zarar görüyor günahta ısrar ettikçe kalbi kararıyor imanı sadece cüzi bir tasdikten ibaret kalıyor son nefeste şeytan çok kolay bi şekilde aldatabilir o imanı çalabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bizim bütün bu açıklamalarımız kişinin imanla kabre girmesi şartına bağlanmıştır. Dolayısı ile sizin yorumlarınız haklı ve doğru olmakla birlikte dünyada yaşayan insanlar için geçerlidir. Kabre zerre kadar da olsa imanla giren birisi için geçerli değildir. Nitekim çok günahkar olan bir insan yüzde yüz imansız kabre girer demek Ehlisünnet görüşüne uygun değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...