Block title
Block content

"Mademki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakîmâne bulunsa, üzerinde gayet san’atkâr bir Hakîmin kalemi işlediği gösterilse..." İzahı?

 
Soru Detayı:

Madem ki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan ferdlerin sîmalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakîmane bulunsa, üzerinde gayet san'atkâr bir hakîmin kalemi işlediği gösterilse, elbette intizamları zahir olan sair sahifeler kendi kendine anlaşılır, nakkaşını gösterir. Sözler - 399

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mademki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakîmâne bulunsa, üzerinde gayet san’atkâr bir Hakîmin kalemi işlediği gösterilse, elbette intizamları zahir olan sair sahifeler kendi kendine anlaşılır, Nakkâşını gösterir."(1)

İnsanlar açısından büyük sistemlerde büyük düzenlerde, genelde en ihmal edilen en özen gösterilmeyen noktalar sistemin en ücra noktaları ve en uzak kalmış köşeleridir. Bütün dikkatler ve özen göstermeler sistemin kendisine odaklandığı için, sistem dahilinde olup ama kıyıda köşede duran şeyler pek önemsenmezler. Bu yüzden büyük sistemlerin en zayıf noktası en yumuşak karnı kıyada köşede kalmış detay kısımlarıdır.

Bu aslında insana özgü insani bir zafiyettir. İnsanlar aciz ve zayıf olduğu için, kurduğu sistemin her noktasını aynı güçte aynı kalitede aynı değerde yapamıyor. Sistemin önemli gördüğü noktalara aşırı özen gösterirken diğer taraflar açıkta kalıyor.

Pekala bu durum Allah’ın kurmuş olduğu sistemlerde geçerli midir? Yani Allah kainat gibi muazzam bir düzen görkemli bir sistem kurarken, sistemin geneline odaklanıp detaylarını zafiyet ve kusur içinde bırakıyor mu?

Kainat, galaksiler, dünya, gökyüzü, bulutlar, denizler, ovalar, hayvanlar, insanlar vesaire sistemin büyük ve genel parçaları olduğu için mükemmeller ve kusurdan azadeler. İnsanın siması, insanın parmak izi, insanın sesi, insanın kokusu kainatın bu genel parçaları yanında gayet detay ve küçük kalıyorlar. Yukarıda ifade ettiğimiz insani zafiyete göre, bu detayların özensiz ve kusurlu olmaları gerekiyor.

Ama o da ne; asıl mükemmellik -tabiri yerinde ise- asıl özen asıl mucizevi estetik kainata göre uç olan kıyı olan köşe olan insanın simasında, insanın parmak izinde, insanın sesinde, insanın kokusunda gösterilmiş. Düşünsene 2 santimlik parmak alanına milyarlarca birbirine benzemeyen çizgiler çizilmiş, her insana özgü koku verilmiş, her insana ayrı ve mümtaz bir sima bahşedilmiş, her insanın göz retinası ve ses teli farklı ve özenli bir ayrıştırma ile yapılmış.

Yani Allah sistemini inşa ederken, bu sistemin her noktasını her köşesini her kıyısını aynı değerde aynı kalitede aynı mucizevi kalibrede yaratmıştır. İnsanların sisteminde olduğu gibi bir tarafına özen gösterirken diğer taraflarını ihmal etmemiştir. Kainatın genelinde ve büyük parçaları üzerinde nasıl Allah’ın taklit edilemez mührü varsa, aynı mühür insanın simasında, sesinde, kokusunda, terinde, parmak izinde de bulunuyor.

Bu yüzden kainatın genelinden özeline kadar her tarafını karış karış arasak bir eksiklik bir zafiyet bir kusur bulamayız gözler yorgun düşer ama kusur bulunamaz.

“Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.” (Mülk, 67/4)

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Şule, İkinci Şua, Beşinci Lem'a | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 128 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...