"Mademki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Mademki en ziyade intizamdan uzak ve tesadüfün karışmasına maruz olan fertlerin simalarındaki teşahhusatta hayret verici bir intizam-ı hakîmâne bulunsa, üzerinde gayet san’atkâr bir Hakîmin kalemi işlediği gösterilse, elbette intizamları zahir olan sair sahifeler kendi kendine anlaşılır, Nakkâşını gösterir."(1)

İnsan aciz ve zayıf olduğu için, kurduğu sistemin her noktasını aynı güçte aynı kalitede aynı değerde yapamıyor. Sistemin ehemmiyetli gördüğü noktalara aşırı itina gösterirken diğer taraflar açıkta kalabiliyor.

Allah kâinat gibi muazzam bir nizam, muhteşem bir sistem kurarken, irade ve kudretini nizamın geneline hasredip teferruatını zafiyet ve kusur içinde bırakmıyor.

Kâinat, galaksiler, dünya, gökyüzü, bulutlar, denizler, ovalar, hayvanlar, insanlar vesaire sistemin büyük ve küllî parçaları olduğu için mükemmeldirler ve kusurdan azadedirler. İnsanın siması, parmak izi, sesi kâinatın bu genel parçaları yanında gayet teferruat ve küçük kalıyorlar.

Asıl mükemmellik -tabiri yerinde ise- asıl itina, asıl mucizevî zerafet kâinata göre uç olan kıyı olan insanın simasında, insanın parmak izinde, insanın sesinde gösterilmiş. 2 santimlik parmak alanına milyarlarca birbirine benzemeyen çizgiler çizilmiş, her insana has koku verilmiş, her insana ayrı ve mümtaz bir sima bahşedilmiş, her insanın göz retinası ve ses teli farklı ve itinalı bir ayrıştırma ile yapılmış.

Yani Allah sistemini inşa ederken, bu sistemin her noktasını, her köşesini, her kıyısını aynı mucizevî şekilde yaratmıştır. Kâinatın umumunda ve büyük parçaları üzerinde nasıl Allah’ın taklit edilemez mührü varsa, aynı mühür insanın simasında, sesinda parmak izinde de bulunuyor.

Bu yüzden kâinatın umumundan hususuna kadar her tarafını karış karış arasak bir eksiklik bir zafiyet bir kusur bulamayız gözler yorgun düşer ama kusur bulunamaz.

“Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak; ama göz umduğunu bulamayıp bitkin ve yorgun düşer.” (Mülk Suresi, 67/4)

(1) bk. Sözler, Yirmi Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...