"Mademki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-u farazidir, bir tedai-yi hayalîdir; nehiy ona taalluk etmez." Ne demektir, isteyerek haramı hayal etmek caiz midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem ehl-i hak olan Ehl-i Sünnet ve Cemaatin mezhebinde bir şeyin şer'an çirkinliği, pisliği, nehy-i İlahi sebebiyledir. Madem ki ihtiyarsız ve rızasız bir tahattur-u farazîdir, bir tedâi-yi hayalîdir; nehiy ona taallûk etmez. O dahi ne kadar çirkin ve pis bir şeyin sureti dahi olsa, çirkin ve pis olmaz." (Mektubat, On Birinci Mektup)

Bu cümlenin mana-yı muhalifi olarak irade ile bile isteye bir şeyi hayal ve tasavvur etmenin mesuliyeti gerektirdiği hükmüne gidilebilir. Mesela, bilerek ve isteyerek müstehcen şeyleri hayal etmek çok büyük bir günah olmasa da doğru bir şey de değildir denilebilir.

İsra suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak, "Sakın zinaya yaklaşmayın!" buyuruyor. Buradaki "yaklaşmayın" emrinden hareketle, İslam fıkıh âlimleri insanı zinaya götürebilecek her türlü amelin yasak olduğunu ifade etmişlerdir.

Elimizde olmadan aklımıza ve hayalimize gelen görüntülerden sorumlu değiliz. Ancak bunları isteyerek yapmak, bizi başka kötülüklere yönlendirebilir ya da ruh hâlimize zarar verebilir.

Ayrıca bilerek ve isteyerek bu gibi fantazilerle hayalimizi doldurmak, hayal nimetini yanlış yerde kullanmak anlamına gelecektir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...