"Mahkemelere boşanmak için müracaat edeceksiniz. Bu da haysiyet-i İslâmiye ve şeref-i milliyemize yakışmaz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dindar bir kadın ile fasık bir erkek evlenirse, fikir uyuşmazlığı baş gösterir ve bu nihayetinde boşanmaya kadar gider. Halbuki boşanmak meşru ve helal olmasına rağmen, şiddetle kınanan ve kerih görülen bir yoldur. Allah Resulü (asm) bu hususta şöyle buyurmuştur:

“"Allah Teâlâ'ya, helal kıldığı şeylerin en sevimsizi talaktır."(1)

Öyle ise boşanmak öyle sıradan ve basit bir yol değil, nadir ve makul bir sebep ile hâsıl olacak en son yoldur. Bu sebeple kadın veya erkek baştan seçeceği eşin kendine denk olup olmadığına dikkat etmesi gerekir. Yoksa "nasıl olsa boşanmak meşru, seçilen eş iyi çıkmaz ise boşarım" mantığı ile hareket edip mahkeme koridorlarını doldurmak, İslâm ahlakı ve izzeti ile bağdaşmaz. Boşanmak Müslüman için en son çare ve en zor bir karar olmalıdır. Boşanmanın kolay ve çabuk bir yol haline getirilmesi hakikaten İslam’ın haysiyeti ve Müslüman milletinin şerefi ile bağdaşmaz. Boşanmanın kolay ve basit bir yol haline dönüştürülmesi Kur’ân ve sünnet ile de bağdaşmaz demektir.

(1) bk. İbn Mâce, nikâh 1; beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, VII/322; Hakim, Müstedrek, II/196.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...