"Saltanatın cenah-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hiçbir haysiyetli idareci ve hâkim, kendine sığınan bir mazlumu, bir çaresizi yüzüstü bırakmaz. Kendi saltanatına sığınanları koruyup beslemek, onların ihtiyaçlarını karşılamak saltanatın gereğidir.

Mutlak saltanat sahibi Allah’tır. Şu kâinat O’nun mülkü ve mahlûkudur. Müminler iman ve ibadet ile Allah’ın mutlak saltanatına boyun eğip itaat ediyorlar ve kâfirlerin şer ve tahriplerinden O’na iltica edip O’ndan yardım istiyorlar.

Mutlak adâlet ve şefkat sahibi olan Allah, bu mümin kullarının ebedî saadet taleplerini geri çevirip onları fena ve yokluğa atıp çürütmez. Böyle bir hâl, O’nun sonsuz rahmeti, hikmeti ve adâleti ile bağdaşmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Ender56

"hikmet-i hükûmet"bu kelimeyi biraz açıklarmısınız?

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Mehmet Selim)
Hükümet, idare eden ve hükmeden demektir. Bizim halk olarak hükümetin hikmetini ve düşüncesini bilmediğimiz zamanlar hükümetin işine karışılmaması gerektiğini Üstad Bediüzzaman " Hükümetin işine karışmayacağız, zira hikmet-i hükümeti bilmiyoruz" diyerek formüle etmiştir. ayrıca Hikmet-i hükümet, devletin cenâh-ı himâyesine ilticâ eden mültecîleri taltif etmesine; adalet de raiyyetin hukukunun muhâfazasına yöneliktir. Ancak bu yapılırsa hükümetin haysiyeti ve devletin haşmeti muhafaza edilmiş olur. 
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...