"Saltanatın cenah-ı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Hiçbir haysiyetli idareci ve hâkim, kendine sığınan bir mazlumu, bir çaresizi yüzüstü bırakmaz. Kendi saltanatına sığınanları koruyup beslemek, onların ihtiyaçlarını karşılamak saltanatın gereğidir.

Mutlak saltanat sahibi Allah’tır. Şu kâinat O’nun mülkü ve mahlûkudur. Mü’minler iman ve ibadet ile Allah’ın mutlak saltanatına boyun eğip itaat ediyorlar ve kâfirlerin şer ve tahriplerinden O’na iltica edip O’ndan yardım istiyorlar.

Mutlak adâlet ve şefkat sahibi olan Allah, bu mümin kullarının ebedî saadet taleplerini geri çevirip onları fena ve yokluğa atıp çürütmez. Böyle bir hal, O’nun sonsuz rahmeti, hikmeti ve adâleti ile bağdaşmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...