Malikiyet ve serbestiyet devri nedir? Bu devrin günümüzdeki hususiyetleri ve insanlığın içtimai ve siyasi hayatına tesiri nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan bebeklik dönemi ile başlayıp gençlik, ihtiyarlık ve ölüm ile son bulan bir hayat geçirir. Bu safhalar ve dönemler basitten mükemmele doğru seyreder. Bu merhaleler içerisinde insan çok zorluklar ve meşakkatler çekerek kemal bulup olgunlaşır. Bu dönemler ve olgunlaşmalar geniş manada insanlığın siyasi ve içtimai hayatında da caridir. Aynı şekilde toplumlar da basitten mükemmele doğru ilerleyip tekemmül eder.

Beşinci devir malikiyet ve serbestiyet devridir: İnsanlığın bu devresi en kâmil ve en olgun dönemidir.

Artık insanlar arasında katı ve geçilmez sınıflaşmalar yok, iktisadî nizam adil bir paylaşım şeklinde şekilleniyor.

İnsanlar bir cihetle kendi mülkündeymiş gibi rahat şartlar içinde geçimini temin edecek bir kıvama gelmiştir.

Eski devirlerdeki meselelerin büyük bir kısmı, bu dönemde tecrübe yolu ile ya da dinlerin ahlakî değerleri ile halledilmiştir.

Muhabere ve ulaşımın hızlı bir şekilde gelişmesi ile dünya büyük bir köy hâlini almış, meseleler ve çareler insanlığın ortak meselesine dönüşmüştür. Dünyanın bir ülkesinde bir meseleye bulunan bir hal çaresi veya bir hastalık için yapılan bir ilaç, kısa bir zamanda dünyaya yayılıyor.

Patron ile işçi arasındaki geçim makası daralmıştır. Hatta bazen bir işçinin kafası patrondan daha rahat ve huzurlu olabilmektedir.

Kurulan sendikalar sayesinde işveren ile işçiler arasında muahedeler yapılmaktadır. Bunlar dünyanın birçok ülkesinde sistemli bir hale gelmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas94557
Malikiyet ve serbestiyet devrinde bireysel girişimcilik veya kendi işinin patronu veya sahibi gibi anlayışları dahil edebilir miyiz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Zaten tamda sizin ifade ettiğiniz manaya gelmektedir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...