"Ateş dahi, sair esbab-ı tabiiye gibi kendi keyfiyle, tabiatıyla, körü körüne hareket etmiyor." Ateşin, körü körüne hareket etmemesi ne demektir? Yani ateş ayrı, yakıcılığı ayrı bir özellik midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada geçen "körü körüne" ifadesi, bildiğimiz ateşin kendisine temas eden her şeyi, ne olduğuna bakmadan ve bir fark gözetmeden yaktığı manasını ifade ediyor. Faydalı ve zararlı birçok eserin bulunduğu bir kütüphanede yangın çıksa, ateş bütün kitapları, konularına bakmaksızın yakar tüketir.

İbrahim aleyhisselâmın atıldığı ateşin, kendisine atılan o peygamber namzedini yakmaması gösteriyor ki, onun yakması da yakmaması da körü körüne değildir. Allah’ın emriyle başka şeyleri yakan o ateş, yine Rabbinin emriyle Hz. İbrahim’i yakmamıştır.

Bu hadise bir yönüyle de Allah’ın, dilediğinde, tabiatları değiştirebildiğini de ders veriyor. Ateşin tabiatında yakmak vardır, ama Allah’ın emriyle bu tabiat değiştirilmiştir.

"Biz: 'Ey ateş! İbrahim'e karşı serin ve selametli ol.' dedik." (Enbiya, 21/69)

Ateşe “Sön!” emri verilmemiş, aksine, ateş olarak kalmakla birlikte yakmaması, bununla da kalmayıp serin ve salim olarak Hz. İbrahim’i misafir etmesi emredilmiştir. “Selamen” lafzı, bu manayı ders vermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...