"Mehasin-i İslamiyet, envar-ı Kur'âniye, inat ve taassubat-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Filhakika, Sulh-u Hudeybiye ile çendan maddi kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur'ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalpleri, akılları fethetti. Musalaha münasebetiyle birbiriyle ihtilat ettiler. Mehasin-i İslamiyet, envâr-ı Kur'âniye, inat ve taassubât-ı kavmiye perdelerini yırtarak hükmünü icra ettiler. Mesela, bir dâhiye-i harp olan Hâlid bin Velid ve bir dâhiye-i siyaset olan Amr ibnü'l-Âs gibi, mağlubiyeti kabul etmeyen zatlar, Sulh-u Hudeybiye ile cilvesini gösteren seyf-i Kur'ânî onları mağlup edip, Medine-i Münevvereye kemul-i inkıyad ile İslumiyete gerdendade-i teslim olduktan sonra, Hazret-i Hâlid, bir seyfullah şekline girdi ve fütuhat-ı İslamiyenin bir kılıcı oldu." (Lem'alar, Yedinci Lem'a)

İslam’ın mükemmel güzelliği ve Kur’ân’ın güneş gibi şiddetli nuru, insanların inat ve taassup perdelerini yırtıp onların kalplerine hidayet olarak girmiştir.

Örf ve ananelerinde çok inatçı olan Araplar İslam’ın güzelliği ve ışığı karşısında inatlarını bırakıp insanlığın iftihar tabloları haline dönüştüler.

İslam barış ortamında daha hızlı ve daha keskin bir şekilde insanları tesiri altına aldı. Bu da onun göz kamaştırıcı bir nur olduğunu gösteriyor.

Mesela, bir harp dâhisi olan Hâlid bin Velid ve bir siyasi dâhi olan Amr ibnü'l-Âs gibi, silahla mağlubiyeti kabul etmeyen zatları, Hudeybiye'nin barış ikliminde cilvesini gösteren Kur'ân’ın manevî kılıcı mağlup etmiş ve tesiri altına almıştır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...