"Hikmet-i İlahiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış." Bu ne demektir, nasıl olur?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İleride Müslüman olacak sahabelerden, Halid Bin Velid ile Amr Bin As'ın, Uhud savaşındaki başarıları bir mükafattır. Onurları rencide olmadan, kendi istekleri ile Müslüman olmalarına bir zemin hazırlamıştır. Savaş olurken, Müslüman değillerdi; ancak Allah, onların ileride Müslüman olacaklarını bildiği için, istikbaldeki Müslümanlıklarına bir mükafat olarak onları muzaffer eylemiştir, denmektedir.

İlgili soru ve cevabı aynen buraya alıyoruz:

"MÜHİM BİR SUAL: Fahrü'l-Âlemîn ve Habib-i Rabbü'l-Âlemîn Hazret-i Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın sahabelerinin, müşrikîne karşı Uhud'un nihayetinde ve Huneyn'in bidâyetinde mağlûbiyetinin hikmeti nedir?"

"Elcevap: Müşrikler içinde, o zamanda saff-ı sahabede bulunan ekâbir-i sahabeye istikbalde mukabil gelecek Hazret-i Hâlid gibi çok zatlar bulunduğundan, şanlı ve şerefli olan istikballeri nokta-i nazarında bütün bütün izzetlerini kırmamak için, hikmet-i İlâhiye, hasenât-ı istikbaliyelerinin bir mükâfât-ı muaccelesi olarak mazide onlara vermiş, bütün bütün izzetlerini kırmamış. Demek mazideki sahabeler, müstakbeldeki sahabelere karşı mağlûp olmuşlar-tâ, o müstakbel Sahabeler, berk-i süyuf korkusuyla değil, belki bârika-i hakikat şevkiyle İslâmiyete girsin ve o şehâmet-i fıtriyeleri çok zillet çekmesin."(1)

(1) bk. Lem'alar, Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...