"Mehdî acele edip gelse, baş-göz üstüne, hemen gelmeli. Zira güzel bir zemin müheyya ve mümehhed oldu. Zannettiğiniz gibi çirkin değildir..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Soruda Hazreti Mehdi'nin gelmesi gerektiği ifade ediliyor. Zira Osmanlı yıkılmış, dünya ihtiyarlamış, İslam alemi birlik ve beraberlikten uzak olduğu için, perişan ve zillet içindedir. Ayrıca ahir zaman alametleri dediğimiz deccal, süfyan gibi alametler de zuhur etmeye başlamıştır. Mehdi’nin tam gelme zamanıdır ki, şu arızalar düzeltilsin.

Cevapta ise Üstad Hazretleri, sizin zannettiğiniz gibi durum o kadar da vahim ve çirkin değildir. Tam aksine daha güzel günlere bir hazırlık bir zemin hazırlanıyor. Güzel çiçekler baharda ortaya çıkar. Bu millet bin yıl İslam’a hizmet ettiği için, inşallah Mehdi ve şakirtleri bu milleti yeniden ihya edip inşa edecekler.

Cevaba dikkat edilirse, Üstad Hazretleri kendi dönemini baharın içinde ya da mukaddemesi olarak kabul ediyor. Bu cevaptan, baharın ortasında bir Mehdi’nin geleceği anlaşılmıyor, tam aksine Mehdi baharın mukaddemesinde duruyor. Üstadımız aslında millete kendisini mehdiye endekslememesi noktasında muhatablarına ders verip, kendi ellerinden geleni yapmalarını her zaman telkin etmiştir. İnsanların ortamı çirkin görüp ye'se girmemelerini, kendi ellerinden geleni yapıp, Cenab-ı Hakk'ın takdirine karışmamalarını istiyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...