"Melâike gibi zîşuur olanların, yalnız cüz-i ihtiyarıyla cüz’î, icadsız, kesb denilen bir nevi hizmet-i fıtriye ve amelî bir nevi ubudiyetten başka ellerinde yoktur." Meleklerde cüz'î irade var mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cüz'î irade meleklerde de var, ama insandakinden çok farklı. Cebrail (a.s.) kendisine verilen bir ilâhî emri cüz'î iradesiyle yerine getirir. İlâhî bir emri başka meleklere yine iradesiyle tebliğ eder. Şu farkla ki, onda emrin zıddına hareket etme iradesi yoktur ve insan iradesinden bu yönüyle ayrılır.

Melekler, irade sahibi olup, iradelerini Allah'ın küllî iradesi istikametinde kullanan nuranî mahlûklardır. Cenab-ı Hak tarafından onlara tevdi edilen vazifeleri, yine kendi iradeleri ile mükemmel ve eksiksiz yaparlar. Melekler, bir İlâhî emri ihtiyarlariyle alır ve yerine getirirler. Şu var ki, onların iradeleri tek taraflıdır, yani o emri yapmamak gibi bir şey söz konusu değildir. Meleklerin bir işi yapma konusunda şahsî tercihleri yoktur, ne emrolunsa onu yaparlar; amelleri “hâlisenlivechillah”tır. Yaptıkları işler, aynı zamanda onların ibâdetleridir, bu ibadetlerde nefsin hiçbir hissesi yoktur.

Melekler derecelerine göre bir anda çok yerlerde bulunabilir ve farklı nice işleri birlikte irade edebilirler. Yine de bu iradeleri mutlak değil sınırlıdır; ancak belli hudutlar arasında cevelan edebilirler. Bu faaliyetlerinde Allah'ın küllî iradesinin bir cilvesini sergilerler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...