"Menfaat-i maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlâsı kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır..." cümlelerini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"BİRİNCİSİ: Menfaat-i maddiye cihetinden gelen rekabet, yavaş yavaş ihlâsı kırar. Hem netice-i hizmeti de zedeler. Hem o maddî menfaati de kaçırır."

"Evet, hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı bu millet bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş. Ve bilfiil onların hakikat-i ihlâslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek niyetiyle, onların hâcât-ı maddiyelerinin tedarikiyle meşgul olup vakitlerini zayi etmemek için, sadaka ve hediye gibi maddî menfaatlerle yardım edip hürmet etmişler. Fakat bu muavenet ve menfaat istenilmez, belki verilir. Hem kalben arzu edip muntazır kalmakla, lisan-ı hal ile dahi istenilmez. Belki ummadığı bir halde verilir. Yoksa ihlâsı zedelenir."(1)

Hayatını İslam ve iman hizmetine adayan birisi, maddi geçimini kazanmaya fırsatı ve vakti olmadığı için ümmet onların bu hizmetlerine hem ortak olmak hem de onları dünyanın geçimi ile oyalamamak için sadaka ve zekat ile onlara yardım ediyorlar. Yalnız iman ve İslam hizmetinde bulunanların bu yardımları hal veya kal dili ile istemeleri ve talep etmeleri ihlas ve samimiyet ile bağdaşmaz. İstemeden ve talep etmeden ümmet verirse bunların alınmasında bir beis ve ihlasa zarar verecek bir husus olmaz. Lakin hal veya kal dili ile bir beklenti ve talep olursa, bu samimiyet ile bağdaşmayacağı için ihlası bozar ve zedeler. Öyle ise tam bir ihlası kazanmak için maddi menfaat noktasından kal ve hal dili olarak beklenti içinde olmamak gerekiyor.

Diğer bir husus, iman ve İslam hizmetinde bulunanlar çok olduğu için, sadaka ve zekat gibi gelen maddi yardımlar noktasında bana getirsin ona getirmesin anlamında nefislerde bir rekabet damarı ve bir menfi bir yarış başlar, bu da ihlası bozar ve kırar. Nefisdeki bu mikrop kuvvet kesp ettikçe ihlas kırılır ve bozulur. Öyle ise ihlas ile hareket eden bir iman hizmetçisi daima beklentiden ve rekabetten uzak durmalı, maddi menfaatler bile olsa önce kardeşini nefsine tercih etmelidir ki Allah’ın rızasını kazansın.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...