Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Üçüncü Basamağı izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Üçüncü basamak: Semâvatta devam ile cereyan eden sükûn, sükût, nizâm, intizâm, ıttıraddan hissedildiğine nazaran, semâvat ehli, arz sâkinleri gibi değildirler. Evet, arzda bulunan nifak, şikak, ihtilaf, ezdadın içtimaı, hayır ve şerrin ihtilatı gibi şeyler, semâvatta yoktur.”(1)

Üstad On Beşinci Söz’de sema âlemindeki nizamı bozacak ve sükûneti ihlal edecek hiçbir sebebin bulunmadığını nazara verirken bu nizamın sebebini şöyle beyan ediyor:

“Zîrâ, memleket geniş, fıtratları sâfî, kendileri mâsum, makamları sabittir.”(2)

Bu ifadelerle insanlar arasındaki kavgaların, çekişmelerin de dört sebebi ortaya konulmuş oluyor:

Birincisi; memleket geniş değil. Arsa ve tarla kavgalarının altında bu sebep yatıyor.

İkincisi; insanların fıtratları safi değil. Bu imtihan dünyasında insanlar hem hayrı hem de şerri yapabilecek bir yaratılışa sahipler.

Üçüncüsü; kendileri masum da değiller. İradelerini yanlış kullanmakla çok günahları, haksızlıkları, zulümleri işleyebiliyorlar.

Dördüncüsü; makamları da sabit değil. Aynı makama farklı kişilerin talip olması da önemli bir kavga sebebidir.

Üstat Hazretleri bir risalesinde bu âlem için “zıtların cevelangâhı” ifadesini kullanır. Gece-gündüz, soğuk-sıcak, hayır-şer, iman-küfür gibi adalet ve zulüm de burada cereyan ediyor.

Zıtların bu çarpışmaları semâ âleminde olmadığı için, o âlemde sadece sükûn hâkimdir.

Dipnotlar:

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale, Üçüncü Basamak.
(2) bk. Sözler, On Beşinci Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...