"Birincisi: Şems şeffafiyet sırrına binaen, şişelerin zerrelerinde, arzın denizlerinde, semânın seyyarelerinde müsâvat üzerine tecelli eder." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müsavat üzerine tecelli şu demektir: Güneş bir şişe zerresini ne kadar kolay aydınlatıyorsa, bir denizi de aynı kolaylıkta aydınlatıyor. Bu kolaylıklar arasında müsavat, yâni eşitlik var. Güneş için eşyayı aydınlatma konusunda az ile çok, büyük ile küçük, uzak ile yakın fark etmiyor.

Allah’ın Hâlık isminin tecellisinde de bir mahluk yaratmakla milyonlarca mahluk yaratmak yahut bir çiçek yaratmakla bir orman yaratmak arasında fark yoktur. Bu hakikat, diğer bütün İlâhî isimlerin tecellileri için de geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...