Meyve Risalesi'nin On Birinci Meselesi'nin ana başlıkları nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri; On Birinci Mesele'nin baş kısmında, bu risale hakkında şu şekilde beyanda bulunarak genel bir malumat veriyor:

"Meyvenin On Birinci Meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rüyetullah olan iman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'i meyvelerinden yüzer nümuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden, izahını Siracü'n Nur'a havale edip küllî erkânının değil, belki cüz'î ve cüzlerin, cüz'î ve hususî meyvelerinden birkaç nümune beyan edilecek..."(1)

Bu risalede meleklere imanın temel rüknünün külli ispatı değil, bu iman rüknünün insan hayatında tecelli eden cüzi, maddi ve manevi maslahatlarından bahsediliyor.

Mesela; ilk bahiste meleklere iman rüknünün cüzi bir kısmı olan; Azrail (as)’in ruhları almasındaki tatlı ve latif yüzünden bahsediyor. İnsanın en kıymetli şeyi olan ruhunu Azrail (as) gibi bir meleğe teslim etmesi, gerçekten güzel ve latif bir güvencedir.

Yine insanın güzel amellerini muhafaza etmekte; kiramen katibin tarafından muhafaza edildiğini bilmesi de kıymetli bir görevdir.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...