Meyve Risalesi'nin On Birinci Meselesi'nin ana başlıkları nelerdir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri; On Birinci Mesele'nin baş kısmında, bu risale hakkında şu şekilde bir malumat veriyor:

"Meyvenin On Birinci Meselesinin başı, bir meyvesi cennet ve biri saadet-i ebediye ve biri rüyetullah olan iman şecere-i kudsiyesinin hadsiz, küllî ve cüz'i meyvelerinden yüzer nümuneleri Risale-i Nur'da beyan ve hüccetlerle ispat edildiğinden, izahını Siracü'n Nur'a havale edip küllî erkânının değil, belki cüz'î ve cüzlerin, cüz'î ve hususî meyvelerinden birkaç nümune beyan edilecek..."(1)

Bu risalede meleklere imanın temel rüknünün küllî ispatı değil, bu iman rüknünün insan hayatında tecelli eden cüz’î, maddî ve manevî maslahatlarından bahsediliyor.

Mesela; ilk bahiste meleklere iman rüknünün cüz’î bir kısmı olan; Azrail (as)’in ruhları almasındaki tatlı ve latif yüzünden bahsediyor. İnsanın en kıymetli şeyi olan ruhunu Azrail (as) gibi bir meleğe teslim etmesi, hakikaten güzel, latif ve büyük bir teminattır.

Yine insanın bütün amellerinin; kiramen kâtibin tarafından muhafaza edildiğini bilmesi de büyük bir saadet kaynağıdır.

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua, On Birinci Mesele.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...