"Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayıd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek." İzah eder misiniz, sevab ve hayırlarımızdan da mı hesaba çekileceğiz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Ve Hafîz ismiyle cüz'î-küllî kayıd altına alınan her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek.”(1)

Bu cümlenin izahı şu ayet-i kerimedir:

"İşte o gün bölükler hâlinde insanlar, kabirlerinden çıkıp yüce divana dururlar, ta ki yaptıklarının karşılığını görüp alırlar. Zerre ağırlığınca hayır yapan onu bulur, zerre ağırlığınca şer yapan da onu bulur."(Zilzal, 99/6-8)

İnsanın zerre kadar her iyiliği, kötülüğü, hayır ve şerri kısaca istisnasız her ameli ve her fiili kayıt altına alınıyor.

"İşte, şu dikkatli hıfz ve muhafaza, elbette bir muhasebe içindir. Şimdi, en âdi raiyetin en âdi muamelelerini ihmal etmeyen bir hâkim-i hafîz, hiç mümkün müdür ki, raiyetin en büyüklerinden en büyük amellerini muhafaza etmesin, muhasebe etmesin, mükâfat ve mücazat vermesin?.."(2)

Muhafaza ancak muhasebe için yapılır. Yani Allah insanların amellerini ve fiilerini hesaba çekmek ve muhasebe etmek için kayıt altına alıyor. Hesap ve muhasebe ise mükâfat ve ceza için yapılır. En büyük ve daim olan mükâfat ve mücazat yeri ise cennet ve cehennemdir. Cennet lütfun, cehennem kahrın tecelligâhıdır.

Dipnotlar:

(1) bk. Şualar, On Birinci Şua.
(2) bk. Sözler, Onuncu Söz, Yedinci Suret.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...