"Mezheb-i Hanefînin ulviyetine ve sâfiyetine münâfi bir surette,.. benim gibi Şâfii’l-mezhep adamlara hangi usulle teklif ediyorsunuz?" derken, acaba Üstadımız tam olarak neyi kastetmiştir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"ÜÇÜNCÜSÜ: Mezheb-i Hanefînin ulviyetine ve sâfiyetine münâfi bir surette, vicdanını dünyaya satan bir kısım ulemâü’s-sû’un yanlış fetvâlarıyla, benim gibi Şâfii’l-mezhep adamlara hangi usulle teklif ediyorsunuz? Bu meslekte milyonlar etbâı bulunan Şâfiî mezhebini kaldırıp bütün Şâfiîleri Hanefîleştirdikten sonra, bana zulüm suretinde cebren teklif edilse, sizin gibi dinsizlerin bir usulüdür denilebilir. Yoksa keyfî bir alçaklıktır. Öylelerin keyfine tâbi değiliz ve tanımayız!" (1)

Hanefi mezhebinde sair hak mezhepleri inkâr edip, insanları bu mezhebe dâhil etmek diye keyfî ve cebrî bir şey yoktur. Bazı dinsizler ya da dinsizlere alet olan bazı kötü niyetli âlimler, Hanefi mezhebini kullanarak, Üstad Hazretlerine keyfî bir baskı ve zulüm uygulamaya çalışıyorlar. Onların derdi Hanefilik değil, hak olan bu mezhebi kullanıp, "Bu Şafiidir." diyerek Üstad Hazretlerine sıkıntı vermektir. Üstad Hazretleri de onların bu niyetini bildiği için, Hanefiliğe değil, onların o keyfi baskı ve zulümlerine hitaben bu ifadeleri sarf ediyor.

Yoksa Hanefî mezhebi de Şafiî mezhebi de hak mezheblerdir. Bu mezheblerden birisine tâbi olmak ise, Müslümanların kendi hür iradeleri ile hak mezheblerden birini tercih ederler. Kimse kimseye bu mezhebe gireceksin diye baskı uygulayamaz. Böyle keyfî bir baskıyı hiçbir hak mezheb kabul etmez.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Altıncı Risale'nin Zeyli.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
" Mezheb-i Hanefînin ulviyetine ve sâfiyetine münâfi bir surette, vicdanını dünyaya satan bir kısım ulemâü’s-sû’un yanlış fetvâlarıyla" ne fetva vermişler?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)

Şafi mezhebini Hanefi mezhebi adına ya da ona sadık kalma mülahazası ile kaldırmaya çalışmak ya da insanların nazarından düşürmek gerçekten alçakça ve haince bir saldırıdır.

"Bazı dinsizler ya da dinsizlere alet olan kötü alimler, Hanefi mezhebini kullanarak, Üstad Hazretlerine keyfi bir baskı ve zulüm uygulamaya çalışıyorlar. Onların derdi Hanefilik mezhebi değil, Üstad Hazretlerine sıkıntı vermek olduğu için, hak olan Hanefiliği kullanıp, "bu Şafidir" diyerek sıkıntı bahanesi üretmeye çalışıyorlar." bu ifadeler o zamanın hoca ve alimlerine hitap etmektedir. O zamanın hükumetine yalakalık olsun diye bir çok bidate izin ve fetva vermişlerdir. Ezanın Türkçe okutulması gibi. 

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...