"Kader, ilmin bir nev’idir ki, her şeyin mânevî ve mahsus kalıbı hükmünde bir miktar tayin eder. Ve o miktar-ı kaderî, o şeyin vücuduna bir plân, bir model hükmüne geçer..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir bina düşünelim; bu binanın ilk merhalesi plan ve proje kısmıdır. Binanın bütün ayrıntıları ve keyfiyeti öncelikli olarak bu plan ve programda tayin ve tespit edilir. Bu kısımda işleyen sıfat, ilim ve akıldır ve bundan hasıl olan tasarımdır. Binanın kalıbı ve gövdesinden çok, onun ilmi temeli ve tasarımı esastır. İşte binanın bu kısım ve merhalesine İmam-ı Mübin diyoruz. Yani kaderin eşyaya bir plan ve rota çizmesi demektir.

Kainat da aynen bu bina gibi, önce Allah’ın ilmi ezelisinde plan ve proje olarak vardı. Daha sonra kudret ve irade ile vücuda çıkacak olan kainat bu plan ve program üzere hareket eder, onun çizdiği hattın dışına çıkamaz ve daha çok kainatın mazi ve müstakbelini temsil eder. Alemi şehadetten çok, alemi gayba bakar. Bir ağacın çekirdeği ve kökleri, insandaki hafıza kuvveti vs, İmam-ı Mübini andırır. Bunlara soyut kader nazarı ile bakabiliriz. Ya da kaderin ve imam-ı mübin denilen şeyin müşahhas ve maddi timsalleridirler.

Kitab-ı Mübin ise, o bina ve kainatın plan ve program kısmının, yani İmam-ı Mübin kısmının hayata geçirilmesi, harici bir vücut verilmesinin adıdır. Burada Allah’ın kudret sıfatı hükmeder ve iş görür, mazi ve müstakbelden ziyade şimdiki hale bakar, alemi gaybdan çok, alemi şehadeti temsil eder.

Binanın İmam-ı Mübin kısmını mühendis tayin eder, yani plan olarak çizer; binanın hayata geçirilmesi işini ise işçi ve ustalar yapar. Burada mühendis ilim sıfatı, usta ise kudret sıfatıdır. Usta, mühendisinin çizdiği planın dışına çıkmaz. Mühendisin, yani ilim sıfatının her şeyi bir kalıp şeklinde tespit ve tayin etmesi ve her şeye tam bir rota çizmesi ustanın, yani kudret sıfatının işini ve icrasını müthiş bir şekilde kolaylaştırır.

Özet olarak, İmam-ı Mübin kaderin bir ismi ve unvanıdır, eşyanın yol haritasını çizer. Kitab-ı Mübin ise kaderde tayin ve tespit edilmiş mukadderatların eşyada infaz edilmesi ve hayata geçirilme işlemidir. İmam-ı Mübin, yani kader her şeye bir kalıp ve rota tayin ediyor. Kitab-ı Mübin, yani kudret sıfatı de bu kalıp ve rota içinde eyleme geçiyor ve her şeyi icat etmekle bir şeyi icat etmek arasında fark kalmıyor. Her şey ona nihayetsiz bir kolaylık içinde itaat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...