"Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen, Cenâb-ı Hakkın marifetini kazan..." Dördüncü Fıkra'nın giriş kısmını nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"DÖRDÜNCÜ FIKRA: Hakikat ilmini, hakikî hikmeti istersen, Cenâb-ı Hakkın marifetini kazan. Çünkü, bütün hakaik-i mevcudat, ism-i Hakkın şuââtı ve esmâsının tezâhürâtı ve sıfâtının tecelliyâtıdırlar. Maddî ve mânevî, cevherî-arazî, her bir şeyin, her bir insanın hakikati, birer ismin nuruna dayanır ve hakikatine istinad ederler. Yoksa, hakikatsiz, ehemmiyetsiz bir surettir. Yirminci Söz'ün âhirinde şu sırra dair bir nebze bahsi geçmiştir."(1)

Hakiki ilim ve hakiki hikmet Cenab-ı Hakk’ın marifetini kazanmaktır. Yani kul Allah’ı ne kadar iyi bilirse o kadar hakikatte derinleşir. Bu derinlik insanı ubudiyet sınırları içerisinde muhafaza eder.

İlmi üstünlük ve kalite, insanın ayağını kaydırır. En büyük alim, meleklerin hocası olan iblis idi. Her şeyi biliyordu. Ama marifet sığlığı yüzünden o ilim onu helake götürmüştür. İşte Muazzez Üstadımız da; Risale-i Nur'u telif edip ve hassaten Kader Risalesini de yazdırdıktan sonra, bunların bir lütf-u ilahi ve keremi rabbani olduğunu ifade ediyor. Bu telifatın bir nevi kendisine emanet olarak tevdi edildiğini kabul ediyor. Bunlarla iktifa etmeyerek, kendisinin manen ve hakikaten kemalat mertebelerine çıkabilmesi için marifet ilmini iktisap etmesinin mecburiyetini anlatıyor.

Çünkü bütün mevcudat ve her şey sebeptir. Tamamı onunla ilgili bir ilm-i ilahinin veya şuunatı esma-i ilahiyenin hakikatine dayandığını nazara vererek, bu künuz-u mahfiyeye kavuşmanın esas amaç ve gaye olduğunu anlatıyor. Bu şekilde de nefsini bir başka vecihten susturmuş oluyor...

(1) bk. Sözler, Yirmi Altıncı Söz, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...