Mi’rac hâdisesinin Kur’an’da anlatılış şekli ve miktarı ne kadardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsrâ sûresinin birinci ayetinde İsrâ olayı şöyle anlatır:

“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Necm sûresi de İsrâ’nın devamı olan mi’râc hâdisesini anlatır. Baştaki ayetler (Necm, 53/1-11) tamamen mi’rac ile ilgilidir. Söz konusu âyetlerde biraz perdeli olarak anlatılan bu yolculuğu, Peygamberimiz (a.s.m.) birçok hadîslerinde detaylarıyla anlatmışlardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1-2. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

3. O, nefis arzusu ile konuşmaz.

4. (Size okuduğu) Kur´an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5-7. (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.

8. Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

9. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.

10. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...