Mi’rac hadisesinin Kuran’da anlatılış şekli ve miktarı ne kadardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İsrâ suresinin birinci ayetinde İsrâ olayı şöyle anlatır:

“Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Necm suresi de İsrâ’nın devamı olan mi’rac hadisesini anlatır. Baştaki ayetler (bk. Necm, 53/1-11) tamamen mi’rac ile ilgilidir. Söz konusu ayetlerde biraz perdeli olarak anlatılan bu yolculuğu, Peygamberimiz (a.s.m.) birçok hadislerinde detaylarıyla anlatmışlardır.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1-2. Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.

3. O, nefis arzusu ile konuşmaz.

4. (Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.

5-7. (Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (asli suretine girip) doğruldu.

8. Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.

9. (Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.

10. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.

11. Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...