Block title
Block content

Muhakemat'ta Üstad'ın Sözünü Ettiği Üç Kitap Hangileridir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sizlerin ısrarı neticesi bu konu üzerinde derinlemesine bir tahkikat yapma mecburiyeti hissettik. Çalışmamızın sonunda şu sonuc vardır:
Öncelikle ilgili ifadeleri aşağıya alıp sonra tahlilini yapmaya çalışalım.
"Mukaddeme "Bu kitap üç makale ile üç kitap üzerine müretteptir. Birinci Makale, unsur-u hakikatin veyahut bazı mukaddemat ve mesaille İslâmiyete saykal vurmanın beyanındadır. İkinci Makale, unsur-u belâgatı keşfeder. Üçüncüsü, unsur-u akideyle ecvibe-i Japoniye beyanındadır. Kitaplar ise, Kur'ân'da işaret bulunan ilmü's-sema ve ilmü'l-arz ve ilmü'l-beşeri tahkikle bir nevi tefsirdir."(1)
Yukarıdaki ifadelerde, "... üç kitap üzerine müretteptir." ifadesi kullanılmıştır. Mürettep yerine, "...meydana gelmiştir"  veya  "...oluşmaktadır" ifadeleri kullanılabilirdi. Ancak mürettep ifadesi kullanılmıştır.
Mürettep ifadesinden şunu anlamaktayız: Yani "Bu kitabın içeriği neye dayanmaktadır? Kaynağını nereden almıştır?" şeklindeki bir soruya cevaptır.
Cevap olarak da dayanaklar sayılmıştır. Birincisi: unsuru hakikaat,  ikincisi: unusuru belagat ve  üçüncüsü de: unsuru akidedir, dendikten sonra, kitaplara geçiyor ve onları da: ilmü's-sema, ilmü'l-arz ve ilmü'l-beşer şeklinde ifade etmektedir.
Yoksa, "Muhakemat, ayrı ayrı üç makale ve üç kitaptan oluşmaktadır" şeklindeki bir algılama yanşlış olur.
(1) bk. Muhakemat, Mekaddeme.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...