"Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir."(1)

Demektir ki, muzır manileri çıkaranlar insi ve cinni şeytanlarmış. Zaten şeytanlar hayırların düşmanlarıdırlar. Onlar şerre ve şerlilere karışmazlar. Hayrın ve dolayısı ile Cennetin bir bedeli vardır. Diğer taraftan hayırda hizmet verenlerin samimi olup olmadıkları ve ne derece inandıkları da bu vesile ile ortaya çıkmış olur. Hayrın sıkıntıları ve meşakkatleri olmasa idi, herkes bu safta yer alabilecekti. Cennet ucuz değildir; cehennem de lüzumsuz değildir.

Cenab-ı Hak hayırlı ve değerli şeylerin yapılmasını zorlaştırmak hikmetiyle, önlerine engeller ve maniler koyar. Çünkü onlardan kazanılacak neticelerin ve sevapların kolayca elde edilmemesi ve ancak hak edenlerin kazanabilmelerini temin içindir. Başta nefis ve şeytan, sonra kötü arkadaşlar ve çevremiz hayırlı işler yapmamıza engel olurlar. İnsan bu cihetle çetin bir imtihan içindedir. Yani bir hayır işleyebilmesi için nefis, şeytan ve çevre faktörlerini geçmesi gerekecek.

Oysa insan yaratılış açısından gayet zayıf ve çevresine uymaya meyilli bir yapıdadır. Bu zaafını giderebilmesi için sonsuz bir kudrete dayanması ve bu sonsuz kudreti arkasında zahir ve yardımcı bulması gerekiyor.

Allah’ın sonsuz kudretini en kısa ve kolay yoldan kazanmanın vesilesi ise ihlastır. Çünkü ihlas direkt Allah ile bağ kurmak, O'nun rızasını her şeyden üstün ve değerli görmektir. İhlas bu anlamda bir iksir gibi oluyor. Hatta insan zafiyetini ihlas mayası ile mayalarsa, bu zafiyet onun için aşılmaz bir güce dönüşür. İhlas sayesinde zafiyetinde kudret, fakirliğinde de zenginlik oluşur.

İhlası dolayısı ile de sonsuz kudreti arkasına alan birisi hayra ulaşmakta ve hayrın önünde duran engelleri aşmakta zorlanmaz. İhlas bitmez tükenmez bir güçtür, bu gücün karşısında hiçbir nefsani ve beşeri güç duramaz.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...