İhlas Risalesi Giriş

İçerikler


 1. "Yirminci Lem’anın İkinci Noktası oldu. Nuraniyetine binaen Yirmi Birinci Lem’a olarak..." 1923'te yazılan Zühre Risalesi ile aynı mıdır? Yoksa 1934'te müstakil olarak mı yazılmıştır?

 2. "Bu Lem’a laakal her on beş günde bir defa okunmalı." Üstad neden böyle bir kayıt koymuş olabilir?

 3. İhlas Risalesinin başına konulan ayetlerin hususen son âyetin ihlasla ilgisi nedir?

 4. İhlası kazanmak için ne yapmamız gerekir, ihlaslı olmanın yolu nelerden geçer? İhlası neler kırar, bilgi verir misiniz?

 5. "Ey âhiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz..." Kardeş ve arkadaş derken kim kastediliyor?

 6. İhlâs'ın "en mühim bir esas, büyük bir kuvvet, makbul bir şefaatçi, metin bir nokta-i istinad, kısa bir tarîk-i hakikat, makbul bir dua-yı mânevî, kerametli bir vesile-i makasıd, yüksek bir haslet, sâfi bir ubudiyet" olmasını izah eder misiniz?

 7. "Bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid'alar,.." ne demektir?

 8. "Kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş." cümlesini izah eder misiniz?

 9. "Herkesten ziyade, bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtacız." İzah eder misiniz?

 10. "Hizmet-i kudsiyenin kısmen zayi olması" ne demektir? Neden ihlas kaybedilirse, tamamen zayi olur demiyor da kısmen diyor?

 11. "Ayetlerimi az bir para karşılığında satmayınız." Mealindeki ayeti açıklar mısınız?

 12. "Kederli, hodfuruşane, sakil, riyakarane bazı hissiyatı süfliye ve menafi-i cüz'iye hatırı için ihlası kırmak" nasıl oluyor?

 13. İhlâsı kırmakla nasıl; "Hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik" etmiş oluruz?

 14. "Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir." İzah eder misiniz?

 15. "Nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın." ifadesini izah eder misiniz?

Yükleniyor...