İhlas Risalesi Giriş

İçerikler


 1. "Benim âyetlerimi, az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin." ayetinin ihlasla ilgisi nedir?

 2. "Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas,.. ihlâstır." Buradaki "bu dünyada" ibaresinin ihlasla ilişkisini açar mısınız?

 3. "En kerametli bir vesile-i makasıd" ile "En makbul bir duayı manevi" cümleleri arasındaki farkı izah eder misiniz?

 4. "En mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir nokta-i istinad, en kısa bir tarîk-i hakikat, en makbul bir dua-yı mânevî, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en sâfi bir ubudiyet, ihlâstır." İzahı?

 5. "Ey Ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz,.." Üstad; "kardeşlerim" derken Nur talebelerini, "arkadaşlarım" derken de tarikat ehlini mi kastediyor?

 6. "İhlasın en safi bir ubudiyet olması" ne demek, bir örnek verir misiniz?

 7. Her şey Allah rızası için yapılmalı, bir menfaat gözetilmemeli... Peki "Allah rızası da menfaat değil mi?" diye soranlara nasıl cevap verebiliriz?

 8. İhlas nedir, ihlasın sırları nelerdir?

 9. İhlas Risalesi'nin başında geçen; "en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, vs..." cümledeki "esas", kuvvet, şefaatçi" gibi kavramlara örnek verip açıklar mısınız?

 10. İhlas Risalesi'nin başında yazılan ayetlerin, ihlas düsturları veya ihlası korumanın yolları ile herhangi bir bağlantısı var mıdır? Bunu izah eder misiniz?

 11. İhlası kazanmak için ne yapmamız gerekir, ihlaslı olmanın yolu nelerden geçer?

 12. İhlasın "en makbul bir şefaatçi ve en kerametli bir vesile-i makasıd olmasını" nasıl anlamalıyız, bu iki ifade arasındaki fark nedir?

 13. İhlasın; "kuvvet", "nokta-i istinad" ve "kerametli bir vesile-i makasıd" olmasını açar mısınız?

 14. Üstad Hazretlerinin İhlas Risalesi ile ilgili aktarılan hatıra ve anektodları var mıdır?

 15. "Ayetlerimi az bir para karşılığında satmayınız." şeklinde bir ayet duymuştum, bu ne anlama geliyor ve Risalelerde açıklaması var mı?

 16. "Hizmet-i kudsiyenin kısmen zayi olması" ne demektir? Neden ihlas kaybedilirse, tamamen zayi olur demiyor da kısmen diyor?

 17. "Hizmet-i Kur'an'iyenin hürmetine taarruz, hakaik-i imaniyenin kudsiyyetine hürmetsizlik etmiş olur." ifadelerini açıklar mısınız?

 18. "İhlâsı kırmakla, hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’âniyenin hürmetine taarruz, hem hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz." cümlesini açıklar mısınız?

 19. "Kederli, hodfuruşane, sakil, riyakarane bazı hissiyatı süfliye ve menafi-i cüz'iye hatırı için ihlası kırmak." nasıl oluyor?

 20. "Kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’âniye omuzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş." cümlesini izah eder misiniz?

 21. "Madem bu müdhiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bid´alar, dalaletler içerisinde..." Burada geçen: Zamanın müthişliği, dehşetli düşmanlar, şiddetli tazyikat ve savletli bid'alar nelerdir?

 22. "Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır. Bu mânilere ve bu şeytanlara karşı ihlâs kuvvetine dayanmak gerektir." İzah eder misiniz?

 23. "Nefs-i emmâreye itimad edilmez. Enâniyet ve nefs-i emmâre sizi aldatmasın." ifadesini izah eder misiniz?

 24. Hodfuruşluk, süm’a, tasannu, insanların teveccühünü, alkışını ve sevgisini istemek şirk, gizli şirk, küfür veya gizli küfür müdür? Gizli riyakarlık diye bir şey olur mu? Riya, zaten gizli şirk demek değil midir?

 25. İhlasın kırılması nasıldır, ihlası neler kırar, bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...