Esasat-ı Nuriyedeki "Kitaba, yani açık beyanların getirdiği kati hükümlere ters düştüğü" ifadesi ne demektir? "Kitaptan açık delil" derken hangi kitap kastediliyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Nur Dairesinde olan birisi, Risale-i Nur'a zıd düşen hareket ve konuşmalarının kitaba, yani açık beyanların getirdiği kati hükümlere ters düştüğü hatırlatılınca, kendisinin doğru düşündüğüne dair kitaptan açık delil göstermeye bedel yine kendi anlayışlarıyla konuşursa ve açık beyanlara ve hükümlere karşı tevillere kaçarsa, bu sözleri artık nazar-ı itibara alınmaz."

Risale-i Nur'u meslek olarak kabul eden birisi; Risale-i Nur'un Kur'an ve sünnetin bu zamana bakan kendine has prensiplerini ve hizmet kaidelerini de kabul etmiş demektir. Bu kaide ve prensiplerin dışına çıkmak ya da ona aykırı hareket etmek, mesleği kabullenme ile bağdaşmaz.

Bu diğer meslekler için de geçerlidir; mesela Nakşiliği benimsemiş bir Nakşi müridi, Nakşiliğin Kitab (Kur'an) ve Sünnetten kendine özgü adab, kural ve kaideleri kabullenip uymakla mükelleftir. Hem "Ben Nakşiyim" deyip hem de Nakşiliğin adabına aykırı hareket etmesi düşünülemez.

Mesela; Risale-i Nur'un bir esası kavl-i leyyin ve müspet hareket etmektir. "Nur talebesiyim" diyen birisi bu iki esasa aykırı davranıyor ve etrafındaki insanlar bu durumdan rahatsız oluyor ise, kişi bu kitaba yani Kur'an ve sünnet kaynaklı Risale-i Nur'un bu adabına uygun düşmeyen bir tavır sergiliyor demektir.

“Kavl-i leyyin = yumuşak söz” ifadesi, içinde güzel bir sunum barındıran, arzu edilen konuya teşvik eden, söylenenlerin doğruluğunu gösteren unsurlar ihtiva eden, hak ile batılı açıkça ortaya koyan ve bununla beraber muhatabın damarına dokunduracak hiçbir unsur barındırmayan söz demektir.

Risale-i Nur, bu gibi kaide ve prensipleri ya ayetlerden ya da sünnetten ahzedip alıyor. Kur’an ve sünnete aykırı bir adab ya da kaideye uymayı teklif etmiyor, aksine kitaba uygun hareketi emrediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

Kullanıcı

Teşekkürler.

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...