"Muhtelif ruhanî mahlukların o seyyalat-ı latife maddelerinden halkedilmesi ve onların bir kısmına melâike, bir kısmına da ruhanî ve bir kısmına da cin ecnasları" denilmesi ne demektir? Hangileri hangi maddelerden yaratılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) “Melekler nurdan; cinler dumansız ateşten/alevden; insanlar ise size anlatıldığı gibi (topraktan) yaratılmıştır.” (1) buyurmuştur.

Evvela, şu hususun ifade edilmesi gerekiyor: Bütün melekler ruhanî varlıklardır, ama bütün ruhanîler melek değillerdir. Cinler de vefat eden insanların ruhları da ruhanî grubuna girerler, ama melek değillerdir.

Bir başka sualin cevabında da ifade edildiği gibi, varlık âlemi hakkında yapılan gayb-şehadet, mülk-melekût, dünya-ahiret şeklindeki ikili tasniflerden birisi de âlem-i emir ve âlem-i halk şeklindedir. Toprak halk âleminden, yerçekimi emir âlemindendir. Aynı şekilde ruhlar emir âleminden bedenler halk âlemindendir. İnsanın topraktan yaratılmış olması onun bedeniyle alâkalıdır, bu bedene ana rahmindeki hayatının bir safhasında âlem-i emirden olan ruh ilka edilmektedir.

Ruhun topraktan yaratılmadığı açıktır. Aynı şekilde yeryüzündeki bütün canlıların da ruhları topraktan yaratılmış değildir. Ancak, ruhların görünmemeleri ve emir âleminden olmaları sebebiyle biz bütün bu canlıların, hadiste haber verildiği gibi, topraktan yaratıldıklarını görüyor ve biliyoruz.

Cinlerin ateşten yaratılmış olmaları da aynı şekilde değerlendirilecektir. Demek ki, insan nev’inin yaratılmasına en uygun unsur toprak olduğu gibi, cin nev’inin yaratılmasına en uygun unsur da ateştir. Keza, meleklerin nurdan yaratılmaları da bu mânadadır.

Seyyalat-ı latifelerden “Hangileri hangi maddelerden yaratılmış olabilir?” sualine gelince, bu konuda bir şey söylememiz mümkün değildir. Sadece, tahminî olarak, ışıklardan melaike yaratılmış olabileceğini belki söyleyebiliriz. Ancak, karanlıktan, havadan, mânalardan ne gibi ruhanîler yaratıldığını bilemeyiz.

Nur Külliyatı’nda, elfaz-ı mukaddeseden de meleklerin yaratıldığı ifade edilmiştir.

(1) Müslim, Zühd 10/h. no: 2996.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...