"Muhtelif ruhanî mahlukların o seyyalat-ı latife maddelerinden halkedilmesi ve onların bir kısmına melâike, bir kısmına da ruhanî ve bir kısmına da cin ecnasları" denilmesi ne demektir? Hangileri hangi maddelerden yaratılmış olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber Efendimiz (asm.) “Melekler nurdan; cinler dumansız ateşten/alevden; insanlar ise size anlatıldığı gibi (topraktan) yaratılmıştır.” (1) buyurmuştur.

Şu hususun öncelikle ifade edilmesi gerekiyor: Bütün melekler ruhanî varlıklardır, ama bütün ruhanîler melek değillerdir. Cinler de vefat eden insanların ruhları da ruhanî grubuna girerler, ama melek değillerdir.

Bir başka sorunun cevabında da ifade edildiği gibi, varlık alemi hakkında yapılan gayb-şehadet, mülk-melekût, dünya-ahiret şeklindeki ikili tasniflerden birisi de alem-i emir ve alem-i halk şeklindedir. Toprak halk aleminden, yer çekimi emir alemindendir. Aynı şekilde ruhlar emir aleminden bedenler halk alemindendir. İnsanın topraktan yaratılmış olması onun bediyle ilgilidir, bu bedene ana rahmindeki hayatının bir safhasında alem-i emirden olan ruh ilka edilmektedir.

Ruhun topraktan yaratılmadığı açıktır. Aynı şekilde yeryüzündeki bütün canlıların da ruhları topraktan yaratılmış değildir. Ancak, ruhların görünmemeleri ve emir aleminden olmaları sebebiyle biz bütün bu canlıların, hadiste haber verildiği gibi, topraktan yaratıldıklarını görüyor ve biliyoruz.

Cinlerin ateşten yaratılmış olmaları da aynı şekilde değerlendirilecektir. Demek ki, insan nevinin yaratılmasına en uygun unsur toprak olduğu gibi, cin nevinin yaratılmasına da en uygun unsur ateştir. Keza, meleklerin nurdan yaratılmaları da bu mânadadır.

Seyyalat-ı latifelerden “Hangileri hangi maddelerden yaratılmış olabilir?” sorusuna gelince, bu konuda bir şey söylememiz mümkün değildir. Sadece, tahmini olarak, ışıklardan melaike yaratılmış olabileceğini belki söyleyebiliriz. Ancak, karanlıktan, havadan, mânalardan ne gibi ruhanîler yaratıldığını bilemeyiz.

(1) bk. Müslim, Zühd 10/h. no: 2996.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...