"Mukadderât-ı hayatiye, o mânidar ve canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır." Bu ifadeye göre "elvah-ı kaderiye" canlı mı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın hayatı nasıl bütün aza ve sıfatlarında görülüyor ise, mesela, görme hayat ile oluyor, işitme yine hayat ile oluyor, düşünme ve bilme hayata bağlıdır; aynı şekilde Allah’ın Hay sıfatı da diğer sıfatlara memba ve kaynaklık ediyor denilebilir. Yani Allah’ın Hay sıfatı olmasa diğer altı sıfatı olmaz ve işlemez. Bu yüzden Allah’ın Hay sıfatının bütün isim ve sıfatlarda bir tecellisi bir yansıması bulunmaktadır. Özetle hayatın böyle bir kuşatıcı yönü bulunmaktadır.

Ve vücud-u haricî gibi, o vücud-u ilmî dahi, hayat-ı umumiyenin mânevî bir cilvesine mazhardır ki, mukadderât-ı hayatiye, o mânidar ve canlı elvâh-ı kaderiyeden alınır.”(1)

"Maddi hayat formatları kaderin canlı levhalarından alınıyor." ifadesi bu inceliğe işaret etmektedir. Çünkü bir şey aslından ve kaynağından alınır. Mukadderât-ı hayatiye, o mânidar ve canlı elvâh-ı kaderiyeden alındıklarına göre, kader levhalarındaki hayat ve canlılık, maddi hayat ve canlılıktan daha üstün daha sağlam demektir.

Kısaca Allah’ın "hay" sıfatının istisnasız her yerde bir tecellisi bulunmaktadır; kader levhalarının da aynı şekilde bizim bilemediğimiz ince ve latif bir hayata mazhariyeti bulunmaktadır.

(1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Beşinci Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...