"Mürşid-i umumi" mefhumunu izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İşte, hayalen oraya gittik. Bak, harika bir surette hüsn-ü suretle hüsn-ü sîreti cem eden o mürşid-i umumî, o hatib-i kudsî, cevâhir dolu bir kitab-ı mucizülbeyan eline alarak, bütün insanlara mele-i âlâdan nâzil olan bir hutbe-i ezeliyeyi okuyor."(1)

İrşad; talim ve terbiye demektir.

Mürşid ise; talim ve terbiye eden şahıs, hoca, rehber mânasına geliyor. Buradaki “mürşid-i umumî” tabiri; Peygamber Efendimiz’in (asm) bütün insanlığı, getirdiği din ve vahiy ile terbiye ve irşad etmesi demektir. Umumî tabiri ise; Fahr-i Âlem Efendimiz’in (asm.) peygamberliğinin bütün insanlara şamil ve kıyamete kadar devam etmesini ifade eder.

Resul-i Ekrem Efendimiz en büyük mürşiddir. Yirmi üç sene gibi kısa bir zamanda yüz yirmi dört bin kişiyi irşad edip sahabe makamına yükseltti. Onun bıraktığı Kur’ân ve sünneti vasıtasıyla binlerce müçtehidin, sayısız mürşidin, milyonlarca evliyanın yetişmesi, Hz. Peygamberin irşad sahasındaki büyüklüğünün ve eşsiz olduğunun en büyük delilidir.

Evet, lisanında kavl-i leyyin, kalbinde şefkat ve merhamet tecelli eden Habib-i Kibriya Efendimiz (asm.) o şirk, cehalet ve zulüm asrındaki insanları etrafında bir pervane gibi döndürerek; “mahbub-u kulûb, muallim-i ukûl, mürebbi-i nüfus, sultan-ı ervah oldu.” (Sözler)

Kıyamete kadar gelecek bütün Müslümanlar da Resulullah Efendimiz’in (asm.) irşadıyla iman nimetine kavuşarak, takva, amel-i salih ve istikamet üzere yaşamaya devam edeceklerdir inşaallah.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar, Dördüncü Reşha.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...