"Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müsbet milliyetçilikte, başka millet ve kavimleri sırf millet ve kavminden dolayı tahkir etmek ve küçük görmek yoktur.

- Başka milletlerin dil ve örfünü, sırf milliyetçilik damarı ile inkâr etmeyi kabul etmez.

- Millet ve kavmi, insanlar arasında bir tanışma ve yardımlaşma vasıtası olarak görür.

- Kendi milliyetini sevmesi, başka milletlere düşman olmasını gerektirmez.

- Üstünlüğün milliyet ve kavmiyette değil; iman, takva ve fazilette olduğunu bilir.

- Kavmini ve milliyetini inanç ve imanına bir zırh, bir kabuk olarak görür; ırkçılıkta olduğu gibi, inancı ve imanı kabuk, kavmi ve milliyeti öz olarak görmez.

Milliyetçilik bu ölçüler içinde olursa, içtimâî hayatın birçok ihtiyaçlarını temin eder, huzur ve refaha vesile olur. Zira her bir kavim diğer kavimlerden kültür, ahlak, fazilet vesaire bakımdan farklı olduğu için, insanlığa hizmet ediyor.

Mesela, Araplar edebiyat ve ilme hizmet ediyor, Türkler kahraman bir ordu gibi İslam’ın teali ve terakkisi için cihad edip, fetihler elde ediyor vs... Hatta geniş dairede insanlığa hizmet açısından her kavim bu şekilde değerlendirilebilir. Bazı devletler fen ve teknik sahada nice buluşlara imza atıyor, Hollandalılar tarıma hizmet ediyor, Almanlar sanayide insanlığa hizmet veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...