"Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Müspet milliyetçilikte, başka millet ve kavimleri sırf millet ve kavminden dolayı tahkir etmek ve küçük görmek yoktur.

- Başka milletlerin dil ve örfünü, sırf milliyetçilik damarı ile inkar etmeyi kabul etmez.

- Millet ve kavmi, insanlar arasında bir tanışma ve yardımlaşma aracı olarak görür.

- Kendi milliyetini sevmesi, başka milletlere düşman olmasını gerektirmez.

- Üstünlüğün milliyet ve kavmiyette değil; iman ve fazilette olduğunu bilir.

- Kavmini ve milliyetini inanç ve imanına bir zırh, bir kabuk olarak görür; yoksa ırkçılıkta olduğu gibi, inancı ve imanı kabuk, kavmi ve milliyeti öz olarak görmez.

Milliyetçilik bu ölçüler içinde olursa, toplumsal hayatın birçok ihtiyaçlarını karşılamış olur. Zira her bir kavim diğer kavimlerden kültür, mizaç, fazilet vesaire bakımdan farklı olduğu için, bu farklılıkları ile insanlığa hizmet ediyor.

Mesela, Araplar edebiyat ve ilme hizmet ediyor, Türkler kahraman bir ordu gibi İslam’ın güvenliği ve fetihlerini temin ediyor vs... Hatta geniş dairede insanlığa hizmet açısından her kavim bu şekilde değerlendirilebilir. İngilizler fenne hizmet eder, Hollandalılar tarıma hizmet eder, Almanlar sanayileşme ile insanlığa hizmet eder gibi...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...