"Onun için, şu zamanda hayat-ı içtimaiye ile meşgul olanlara 'Fikr-i milliyeti bırakınız.' denilmez." Fikr-i milliyeti bırakmayı nasıl anlayabiliriz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri şöyle buyuruyor:

"Menfi milliyette ve unsuriyet fikrinde ifrat edenlere deriz ki:"

"Evvelâ: Şu dünya yüzü, hususan şu memleketimiz, eski zamandan beri çok muhaceretlere ve tebeddülâta maruz olmakla beraber, merkez-i hükûmet-i İslâmiye bu vatanda teşkil olduktan sonra, akvâm-ı saireden pervane gibi çokları içine atılıp tavattun etmişler. İşte bu halde Levh-i Mahfuz açılsa, ancak hakikî unsurlar birbirinden tefrik edilebilir. Öyleyse, hakikî unsuriyet fikrine hareketi ve hamiyeti bina etmek, mânâsız ve hem pek zararlıdır. Onun içindir ki, menfi milliyetçilerin ve unsuriyetperverlerin reislerinden ve dine karşı pek lâkayt birisi, mecbur olmuş, demiş: 'Dil, din bir ise millet birdir.' "

"Madem öyledir. Hakikî unsuriyete değil, belki dil, din, vatan münasebâtına bakılacak. Eğer üçü bir ise, zaten kuvvetli bir millet; eğer biri noksan olursa, tekrar milliyet dairesine dahildir."(1)

Din, dil ve vatan bir ise, güçlü bir millet olma noktasında mükemmeldir. Ama bunlardan birisi eksik olursa, mesela dil farklı olursa o zaman milliyet yani ümmet mânası zaruri bir hâl olur. Osmanlı döneminde bu çok bariz bir şekilde görülmüştür. Osmanlı devleti üç kıt’aya hâkim olduğu halde, dilleri ve ırkları farklı olan nice milletleri çok güzel ve adil bir şekilde idare etmiştir, birlik ve beraberliği sağlamıştır.

Menfi milliyetçilerin reisleri bile sadece dil ve ırkî bir milliyetçilik ile Anadolu’yu bir arada tutmanın mümkün olmadığını görmüş; bunun ancak din bağı ile mümkün olabileceğini kabul etmek durumunda kalmıştır.

Mesela, Türkiye'de herkes Müslüman, Türk, İslam hatta Hanefi Mezhebine mensup olsalardı, bu birlik ve dirlik açısından mükemmel olurdu. Ama hakikat öyle değil. Türkiye’de birçok kavim ve farklı diller bulunuyor. Bu yüzden birleştirici unsur olarak İslam ve vatan bağı öne çıkarılmak zorundadır.

Yani Üstad Hazretleri "Fikr-i milliyeti bırakınız denilmez." ifadesi ile ırkçılığı değil, müsbet milliyetçiliği kastediyor. Başka dil ve ırkları hakir görmeden, kendi milliyetini seven insanlara "bu sevgiyi bırak" denilmez denilmek isteniyor.

(1) bk. Mektubat, Yirmi Altıncı Mektup, Üçüncü Mebhas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

risaliyesever
Şimdi çok daha iyi anladım. Allah Razı olsun Abilerim
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Müsbet milliyetçilik nasıl olur? Açıklar mısınız? Menfî milliyete düşme ihtimali yok mu? Bu durumu nasıl Açıklarsınız? Müsbet milliyetçilere örnek; Osman Yüksel Serdengeçti, Eşref Edip Fergan.. vb. Olabilir mi?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Başka dil ve ırkları hakir görmeden, kendi milliyetini sevmek müspet milliyetçiliktir. Bu sevgi ifrata giderde İslam kardeşliğini zedelerse o zaman tehlikeli olur. Bahsettiğiniz isimler müspet isimlerdir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bir şey sormak istiyorum.. Üstad Bediüzzaman Hazretleri neden "Fikr-i milliyeti bırakınız denilmez" diyor? Fikr-i milliyeti bıraksalar daha iyi olmaz mı? Müsbet milliyetçilik diyorsunuz.. ama onda da çok tehlike ve vartalar var.. Nedenini isterseniz liderlerinden alıntılarla açıklayabilirim.. İslâmiyetin önüne kavmi koyma dereceleri bile var.. Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu asırda fikr-i milliyet insanların dem ve damarlarına sirayet ettiği için bu hissiyatı tamamı ile imha etmek hiçte kolay bir durum değil. Bu yüzden Üstadımız tahkiki iman sahibi olmayanlara azimeti değil ruhsatı gösteriyor. Bazen hasen ahsenden daha hasen olabilir. Yani ahseni uygulamak mümkün değilse hasenle yetinmek gerekir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Meselâ Müsbet milliyetçi olarak gördüğünüz ve o kesimin maneviyatçıları olarak söylediğiniz kişi şöyle diyor: "Ben Afrika'da yaşayan bir zenci de olsaydım; yine Türk milliyetçisi olurdum.." Bu söz İslam'a ne kadar doğrudur?.Meselâ bir başka büyük Âlim olarak bilinen birisi diyor ki: "Ben Seyyidim. Yani Türk değilim. Ama dünyada 3 Türk kalsa biri ben olurdum. Dünyada 2 Türk kalsa biri yine ben olurdum. Dünyada tek Türk kalsaydı ben p Türk olurdum. Çünkü Türkler olmasaydı İslam olmazdı.." Bu söz İslam ile bağdaşıyor mu? Meselâ benim de ki kitaplarını okuduğum ve Üstad ile görüşmüş bir müspet milliyetçi olan o zat diyor ki: (Yunus Emre’ye Nazire olarak) Şol Asya'nın ırmakları akar Türklük deyü deyü.. Bu söz doğru mudur? Daha once sorduğum soruda müsbet milliyetçi ve dindar olarak verdiğiniz isimlerin hepsini araştırdım.. İslam ile uyuşmayan bir çok düşünceleri var.. İsterseniz yukarıdaki sözlerinde sahiplerini söyleyebilirim.. Ve onların İslam'a ters düşen sözlerini de söyleyebilirim.. Müsbet dediklerimiz bile farklı çıkıyor.. Bunlarda gördüğüm en bariz şey İslâmın tek savunucusu ve yaşayanların Türk olduğu.. ve Türklerden başka diğer kavimlerin İslâm'ı yüceltmedikleri.. Irkçı faşist çizgide olanları hiç demiyorum bile.. Bana bir cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Bu tarz ifadeler elbette İslama uygun değil. Lakin onlar yinede Türklüğü İslam ile özdeşleştirmişler bu sözlerini İslam düşmanlığı adına değil Türklüğü biraz fazla sevmeleri adına söylüyorlar. Muhabbetin böyle nahoş ifrat halleri oluyor. Ama bu insanlar aynı sevgi ve saygıyı İslam'a da besliyorlar.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Zaten Üstad Bediüzzaman Hazretleri demiyor mu ki : BEĞENDİĞİN ŞEYDE İFRAT ETME!.. Bunlar da ifrat ediyor.. Hiçbir şekilde bu ifadeler MÜSLÜMAN olan kimselere yakışmıyor.. tek bir şey sormak istiyorum.. Bu kişilerdende istifade etmek için onların kitapları okunabilir mi? Onların kitaplarını okumak uygun mudur? Cevap verirseniz sevinirim..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
hamditas

Nurun fedaisi kardeş, o sözleri kimler söylemiş merak ettim, sahiplerini söylermisiniz, ayrıca her insanın hataları olur, kimse dört dörtlük olamaz, insanları hatalarıyla beraber kabullenmek lazım, ama insanlar günah işlerse üzülürüm, ALLAH'ım onlara hidayet ver, hidayeti bulmazlarsada, sen bilirsin diye dua ederim, Üstad 9. Mektupta; "nâsihlerin nasihatleri şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki: Ahlâksız insanlara derler, “Haset etme, hırs gösterme, adâvet etme, inat etme, dünyayı sevme.” Yani, “Fıtratını değiştir” gibi, zâhiren onlarca mâlâyutak bir teklifte bulunurlar. Eğer deseler ki, “Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz, mecrâlarını değiştiriniz”; hem nasihat tesir eder, hem daire-i ihtiyarlarında bir emr-i teklif olur." demiş, bu doğrultuda insanlara milliyetçilik fikrini bırakın denilmez, denilirse malayutak bir teklif olur, milliyetçiliğin mecrasını değiştiriniz, islama uygun hale getiriniz derseniz, daire-i ihtiyarlarında bir teklif olur. 26. Mektupta bu konuyla ilgili yerler var, sizi 26. mektubu okumaya davet ediyorum, 26. Mektuptan kısa bir yeri paylaşmakla iktifa ediyorum. "Müsbet milliyet, hayat-ı içtimaiyenin ihtiyac-ı dahilîsinden ileri geliyor. Teâvüne, tesanüde sebeptir; menfaatli bir kuvvet temin eder, uhuvvet-i İslâmiyeyi daha ziyade teyid edecek bir vasıta olur.

Şu müsbet fikr-i milliyet, İslâmiyete hâdim olmalı, kal’a olmalı, zırhı olmalı; yerine geçmemeli. Çünkü İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var; âlem-i bekàda ve âlem-i berzahta o uhuvvet bâki kalıyor. Onun için, uhuvvet-i milliye ne kadar da kavî olsa, onun bir perdesi hükmüne geçebilir. Yoksa onu onun yerine ikame etmek, aynı kal’anın taşlarını kal’anın içindeki elmas hazinesinin yerine koyup, o elmasları dışarı atmak nev’inden ahmakane bir cinayettir."

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
hamditas abi.. "Ben Afrika'da yaşayan bir zenci de olsaydım; yine Türk milliyetçisi olurdum.." sözünü Manevîyatçı Ülkücülerin liderlerinden Seyyid Ahmed Arvasi söylüyor.. Bunu bizzat kitabından okudum.. "Ben Seyyidim. Yani Türk değilim. Ama dünyada 3 Türk kalsa biri ben olurdum. Dünyada 2 Türk kalsa biri yine ben olurdum. Dünyada tek Türk kalsaydı ben p Türk olurdum. Çünkü Türkler olmasaydı İslam olmazdı.." Bu sözü Seyyid Ahmed Arvasi'nin talebeleri ona.. Seyyid Abdülhâkim Arvasi'nin talebeleri ise mezkûr zata istinad ediyor.. Mâlumunuz birinci şahıs ülkücülerin, ama Türk-İslam ülkücülerinin lideri ve programcısı.. İkinci şahıs da Mâlumunuz Merhum Necip Fazıl'ın hocası.. Üstad ile görüşmüş bir müspet milliyetçi olan o zat diyor ki: (Yunus Emre’ye Nazire olarak) Şol Asya'nın ırmakları akar Türklük deyü deyü.. Buradaki zat ise.. Osman Yüksel Serdengeçti Ağabeydır.. Hem Üstad Bediüzzaman Hazretleri ile görüşmüş.. Hemde Merhum Necip Fazıl ile hapislere girmiştir.. Yukarıda yazmadığım bir diğer söz ise şudur: Bizim İslâmiyeti yaymak veya İslam Birliğini kurmak gibi bir dâvâmız yoktur.. Bu sözde ülkücü hareketin siyasi lideri ve başbuğu kabul ettiği Alparslan Türkeş'e aittir.. hamditas Ağabey.. İsterseniz faşist bir çizgi üzerinde olan diğer kesiminde sözlerini aktarabilirim.. Bu kişi ve hareketleri araştırmamın bana bir çok katkıları oldu.. Bu şekilde Risale-i Nur Hizmetine heves ve şevk ve mutmain bir şekilde devam edebiliyorum.. İstifade etmemiz dileğiyle.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Risale-i Nura vakıf ve Nurları hazmetmiş birisinin bu tarz eserleri okumasında bir mahzur yok. Lakin Risale-i Nuru tam hazmetmemiş birisinin harici şeyler okuması mahzurlu olabilir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Evet doğru söylüyorsunuz.. Aynen öyle.. Yoksa aklında şübhe kalır.. Meselâ ben her o kitapları okuduktan sonra Mektubat'tan Milliyetçilik bahsini okuyordum.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Bir de bir şey sormak istiyorum.. Milliyetçi kesimin Turan yani Türkleri bir çatı altında toplama fikrine veya ülküsüne.. Ben ütopik olarak bakıyorum.. Onlarda bizim İttihad-ı İslâm fikrimize ütopik diyorlar.. Onlar Müslümanların.. Arabın Türkün Farsın bir araya gelmesini muhâl görüyorlar.. Bende bütün Türklerin bir araya gelmesini muhâl görüyorum.. Burayı açıklar mısınız?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Türklerin bir araya gelmesi ancak İslam birliği ile olur demek yerine bu birlik İslam birliğine de hizmet eder demek daha yerinde olur. Çünkü Türklerin hepsi zaten Müslüman iki kavramı bir birine düşman ve rakip gibi göstermek kimseye yarar sağlamaz.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Turan birliğine biz sanki bir Türk olarak baktığımız için farklı görüşler ortaya çıkıyor.. Meselâ Arap birliği kurulsa ve zaten Araplar da müslümandır.. Bu birlik İslâm Birliğine hizmet eder, anlamına geliyor.. veya Turk Birliği yerine; Fars Birliği, Kürd Birliği.. vb. Bu şekil bana mantıklı gelmiyor.. Çünkü ırk nazarı daha önde sanki..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Her İslam kavminin birlik içinde olması İslam birliğine zarar değil fayda sağlar. Yüz parçalanmış kavim ile birlik sağlamak birleşmiş on kavimle birlik sağlamaktan daha zordur. Irkçılığa gitmeden kavimlerin kendi içinde birlik sağlaması bizce güzel bir durumdur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Sayin editör.. unutmayalım ki bize lazım olan kavim birliği değil.. Din birliğidir.. Bu konuyla ilgili Üstad Hazretleri ne diyor? Bu zamanın en büyük farz vazifesi İTTİHAD-I İSLÂM'dır.. Bize lâzım olanda budur.. Ben Müslüman bir Türküm ama böyle bir birliği istemem.. Arap birliği olsun mu?.. Hayır.. Kürd Birliği olsun mu?.. Hayır.. Peki bize lâzım olan nedir? İTTİHAD-I İSLÂM.. Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nden de delillerle bu konuyu açıklayabilirim.. Üstad aynı kavimde olanların değil.. Aynı dinden olanların birliğini istemektedir.. Yanlış mıyım?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Ahmet73649
sürekli kendi yazdığını onaylattırmanın ve bir kesimi dışlamanın bilinçaltındaki mantığını biri yazabilir mi? Ayrıca bu zamanda siyasete girilirse islam dışı söz ve davranışları olmayanı bulmak pek zordur diye düşünüyorum.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Kardeşim doğru dersinde mesela Arapların kendi içlerinde iyi ve uyumlu olması ya da buna vesile olacak bir yapı oluşturmaları neden İslam birliğine zıt ve zararlı olsun ki. Şayet bu yapı ırkçılık ile hareket ederse o zaman İslam birliğine zarar verir. Yoksa bu tarz birlikler İslam birliğine zarar değil fayda verir düşüncesindeyiz. Türk cumhuriyetlerin kendi içinde bir birlik kurması ve bunu İslam birliğine bir vesile kılması bizce mahzurlu değildir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Cevabınız için Allah razı olsun.. Sitenizden çok istifade ediyorum.. Ama şimdi ben Turan birliği ve gayretleri ile ilgili bir çok yazı ve kitaplara.. Ve görüştüğüm Turancı Türkçü kesimin sözlerine istinaden bunları söyledim.. Ve bu konuda söyle düşünülmesini istiyorum.. Ülkemizde şu anda sayıları az da olsa 'Türkiye Türklerindir' diyen insanlar ve gruplar var mı? Cevap: Var.. Peki ülkemizde ve Türkî Cumhuriyetlerde Turan birliği isteyen ve o ülkenin en fazla %10'luk kesimi değil midir bunlar? Cevap: Evet.. %10 ile %15 arası bir kesim.. Peki soruyorum.. Bu kesim Turan Birliği yani diğer ütopik ifadeleriyle Türk Bir Dev projesini gerçekleştirirlerse bunlar deneyerek mi? 'Turan Devletlerinde Türkler Yaşar' diye? Cevap: 'Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde' beyitiyle de özetleneceği üzere.. Aynı kesim Türk ırkın öne alıp 'Tanrı Türkü Korusun' diyen kesim.. Türk ırkın yüceltip, diğer ırkları yerip, Arap düşmanlığı yapmayacaklar mıdır? Cevap: En doğrusunu Allah bilir.. Ama böyle bir hâl olma ihtimali yüksek bir olasılıktır.. Çünkü İslâm hâkimiyetinin önüne bir ırk ifadesi gelince orada sorunlar çıkmıştır.. Türkiye'deki aydın diye geçinen kesimdeki Arap düşmanlığı.. Mısır ve bilâd-ı Arab'daki Türk-Turan düşmanlığı buna en güzel örnektir.. Aynı zamanda; Arap birliği, Turan birliği, Ekrad birliği, Fars birliği kurulduğunda burada yaşayan halkı ifsad için uğraşanlar olmayacak mıdır? Elbette ki olacaktır.. şu anda dahi olmaktadır.. Bu birliklerin kurulması ve menfî milliyet fikirlerini ortaya ataların hepsinin İngiliz ve Yahudi ajanları olduğu unutulmamalıdır.. Meselâ; Türkçülük akımının fikir babası: Mohiz Kohen.. Arapçılık akımının fikir babası: Lawrence.. ve hakeza.. Bunların gayesi Müslüman Milletler önce kendi aralarında birlik kursunlar, sonra İslâm Birliğine bu birlikler katkı sağlasın diye mi? Elbette ki hayır!.. Kat'a ve Asla.. Onların amaçları bizleri ırk ırk önce bölmek.. sonra bizlerin dininden önce ırkını koyan insanlar olmamızı sağlamadır.. Ve aynı zamanda şu ana kadar Türkçülük fikrini savunanların bir çoğunun Türk olmaması bu davaya hüccet-i kat'ıa olmaktadır.. Bunlar bizi birleştirmek için mi bunu yapıyor? Yoksa bölmek için mi? Konu fazla uzamasın diye bu meseleyi kısa kesiyorum.. Bu hamur çok su götürür.. Cevap verirseniz sevinirim.. Selam ve dua ile..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Nurun fedaisi
Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi Bu mevzûun uzaması üzerine Sorularla Risale Genel Koordinatörümüz Sayın Burhan Sabaz Ağabey'e bu konuyu sordum ve aldığım cevap söyle: Menfî milliyet kavramı ile düşünüldüğünü takdirde İslâm Birliğine zararı dokunacaktır. Ama müsbet milliyet olursa ve İslâmiyet milliyeti ön planda olursa İslâm Birliğine elbette ki faydalı olacaktır. Bu nedenle birinci sorun olduğundan dolayı siz (yani Nurun fedaisi) ikinci durum da söz konusu olacağından dolayı sayın editör (yani musacoban Ağabey) haklıdır. İkinizinde kendine göre haklılık payı vardır. Şeklinde beyanatı, ikinizin de haklı olduğunu gösteriyor. Selam ve dua ile.. Bu yorumu Allah rızası için yayınlarsanız sevinirim.. Maksad mesele vuzuha kavuşsun..
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...