"Âlemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikati tenvir eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“İşte bu faaliyet-i hakimiyeden anlaşılıyor ki, zamanın seyliyle beraber gelip geçen eşya-yı seyyaleden ve geçen günlerden, senelerden, asırlardan, leyl ve neharın takallübü ile pek çok mensucat-ı gaybiye ve uhreviye yapılmaktadır. Evet, alemin fihristesi hükmünde olan insan fabrikasında dokunan mensucat o hakikati tenvir eder. Öyleyse, bu fani dünyada mevt, fena, devair-i gaybiyede safi bir bekaya intikal ederek baki kalır. Evet, rivayetlerde vardır ki, 'İnsanın ömür dakikaları insana avdet ederler. Ya gafletle muzlim olarak gelirler veya hasenat-ı muzie ile avdet ederler.'"(1)

Risale-i Nur'da, "insan, şu kainatın misali musağğarı" olarak tarif edilmiştir. Yani insan şu kainatın küçük bir misali ve modeli hükmündedir. Kainatı küçültsen insan olur; insanı büyültsen kainat olur, anlamındadır. İnsan, mahiyetinde olan bu muazzam sanat ve incelik noktasından, Allah’ın mahlukatı içinde en seçkin ve en parlak bir delilidir.

Bu yüzden insanı yaratmak ile kainatı yaratmak ve insanın tevhide ayna olması ile kainatın ayna olması arasında keyfiyet noktasından hiçbir fark yoktur; fark sadece kemiyettedir. Ayrıca kainat ve unsurları, bütünü ile insana hizmet ediyor. Demek insanın Rabbi kim ise, kainatın da Rabbi odur. Zira tarla kimin ise, tarladan kalkan mahsul de o zatındır.

Allah kainatı bir tarla bir fabrika suretinde yarattığı için, bu tarladan ve bu fabrikadan çıkan mahsulatlar ahirete depolanıyorlar. Bu tarlanın ve bu fabrikanın en önemli en parlak ve en muazzam olanı insan olduğu için, insanın bütün davranış ve amelleri yani insan fabrikasından çıkan mahsulat ahiretin en önemli ürünü en gözde mahsulatı oluyor.

Öyle ki mahşer, mizan, terazi, sırat gibi alemler, hepsi insan fabrikasında dokunan amelleri ölçmek ve tartmak için kurulmuştur. Bu da ahiretin insan için inşa edildiğinin bir göstergesidir.

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...