"Musibet taammüm ettiğinde elem hafif olur. Ben de emsalim gibiyim diye yine yük altından kaçar. Fakat musibet âmm olduğunda, elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ve keza, musibet taammüm ettiğinde elem hafif olur. 'Ben de emsalim gibiyim.' diye yine yük altından kaçar. Fakat, musibet âmm olduğunda, elemi muzaaf olur, kat kat ziyade olur. Çünkü kendisi gibi akrabası, ahbâbı da o musibete dahildir. Çünkü insanın ruhu, ebnâ-yı cinsiyle alâkadardır. Ne kadar umumî olursa, o kadar da elemi fazla olur."(1)

“Elinen gelen düğün bayramdır.” atasözü “Musibet taammüm ettiğinde elem hafif olur.” cümlesinin tefsiri niteliğindedir. Musibetin genel olması insanı psikolojik olarak rahatlatıyor, yani insan "Yahu musibete uğrayan bir ben değilim ki..." diyerek kendini teselli ediyor.

Burada "taammüm" umumileşme ve umumi olma anlamına geliyor. "Amm" da aynı şekilde herkese âit, hususi ve bazılara mahsus olmayan, umumi anlamına geliyor.

İnsanlar arasında yaygın bir kanaat olarak; "musibet umumi olduğunda hafifler" kanaati yanlış bir kanaattir. Çünkü insan diğerkâmdır, başka insanların azap ve eziyetine kayıtsız kalamaz. İnsan başkaların saadeti ile mutlu olurken, yine başkaların acısı ile de azap duyar.

Öyle ise musibet umumi olursa zannedildiği gibi acı ve azap azalmaz tam aksine çoğalır. Bir insanın, musibetin kendine isabet etmesi ile birlikte anne ve babasına da isabet etmesine sevinmesi "Bak, onlar da azap çekiyor." diye kendine teselli vermesi düşünülemez. Tam aksine o adamın musibeti ikileşir daha da çoğalır.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Habbe, Zeylü'z-Zeyl.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...