"Kâfirin cevher-i ruhu bozulmuştur. Bu itibarla, o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır." Sonradan Müslüman olanları nasıl anlayacağız?

Soru Detayı

soru: kafirin sonsuz cinayete istidadi varsa veyahut cevheri ruhu bozulmuş ise şuan yeryüzünde hiç bir kafirin sonradan müslüman olmaması gerekiyor fakat sonradan müslüman olan pek çok kafir var. . izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Birincisi: Küfür üzerine ölen bir kâfir, ebedî bir ömürle yaşayacak olursa, o gayr-ı mütenahi ömrünü behemehal küfürle geçireceği şüphesizdir. Çünkü kâfirin cevher-i ruhu bozulmuştur. Bu itibarla, o bozulmuş olan kalbin gayr-ı mütenahi bir cinayete istidadı vardır. Binaenaleyh, ebedî cezası, adalete muhalif değildir."(1)

Burası Allah’ın ezeli ilmi ile kimin iman edip kimin iman etmeyeceğini bilmesi ile de ilgilidir. Yani Allah kimin imana döneceğini kimin dönmeyeceğini ezeli ilmi ile biliyor ve muamelesi de ona göre oluyor. Bu açıdan imansız ölen birisine ebedi bir hayat verilmiş olsa idi, bu kimse bu ebedi hayatta da iman etmeyecekti, çünkü cevher-i ruhu bozulduğu gibi imana da kabiliyeti kalmamış.

Kafirler içinde iman etme kabiliyeti olanlar zaten müstakbel Müslümanlardır ve mutlak kafir sınıfına girmezler. Bu yüzden onların cevher-i ruhu sağlam ve sağlıklı demektir. Mutlak kafirler hiçbir zaman iman etmeyecek olan kafirler demektir ki, bunların durumu bize gaybidir.

Özetle sonradan iman etmiş kafirler ruhu bozulmuş kafirler sınıfından değildir.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi Tefsiri, 7. Ayet.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...