"Muvaffakiyet, niyet-i halisenin refikidir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muvaffakiyet, niyet-i halisenin refikidir."(1)

Başarı için olmazsa olmaz birinci şart, halis niyet, onun da ruhu ihlâstır. Ama bunun makbulü, işin sırf Allah için yapılmasıdır. Kim Allah için yola çıkarsa, Allah da onunla beraber olur ve onu muvaffak eder demektir. Burada ise bütün yapılan işler için düşünüldüğünde, sadece yapılacak iş için hissiyatımızı odaklamak ve bunda âdeta ihlaslı olmak insanı muvaffakiyete götürür.

Hatta öyle ki, ihlas, yani samimiyet şerde bile olsa insanı başarıya götürebiliyor. Evet;

“Samimî bir ihlâs şerde dahi olsa, neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.”(2)

Şayet başarı ve zafer istiyorsak, birinci şart, halis ve muhlis bir niyete sahip olmalıyız. Mana-yı muhalifi olarak, art niyet ve kötü niyetin olduğu bir yerde başarı ve muvaffakiyet olmaz.

Dipnotlar:

(1) bk. Âsar-ı Bediyye, Nutuklar, Nutuk-7, İttihat Yay. İstanbul 2002, s. 551.
(2) bk. Lem'alar, Yirminci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...