Block title
Block content

Namazın İkamesi Ne Anlam İfade Etmektedir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Yukarıdaki sualin cevabında şu ifadeler geçmektedir.

"Cevap: Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve alem-i İslama yayılmış olan o intibah-ı ruhaniyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle sami'lerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır."

"Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaa sevk ettiren malum aletin sesi gibi, alem sahrasında dağılmış insanları cemaate davet eden ezan-ı Muhammedinin (a.s.m.) o tatlı sesiyle, ibadete ve cemaate bir meyil, bir şevk husule gelir."
(1)

Burada, "ikame" kelimesinin tercih hikmetlerinden biri nazara verilmektedir. Namaz, bütün Müslümanların, kabenin etrafında düzenli daireler oluşturarak ortaya koydukları  bir ibadet olması dikkatlere sunulmakta ve herkesin bu şuurla yerini alması hatırlatılmaktadır. 

Fiil sigasında teceddüt vardır. Sürekli kılın, anlamı yatmaktadır. Her vakit yeniden yerinizi alınız, anlamındadır.

(1) bk. İşaratü'l-İ'caz, Bakara Suresi 3. Ayet Tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...