Block title
Block content

“Namazı şevkle kılmak” ifadesini nasıl anlamalıyız? Namazını şevkle kılmayanların sorumluluğu var mıdır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Önce şunu ifade edelim: Namazın bir bakıma sonsuz mertebeleri vardır. Üstad'ın koyduğu tespite göre “Şu zamanda amel-i salihin ihlasla muvaffakiyeti pek azdır.”

Bu fitne, sefahat, menfaat, enaniyet asrının manen kirlettiği havada, geçmiş asırların huzurunu yakalamak oldukça zordur.

İnsan, namaz kılmanın önemini idrak ederek bu farzı işlemek üzere namaza başladığında, namazın şartlarını yerine getirdiği takdirde, hem ibadeti makbuldür, hem de sorumluluktan kurtulur. Ancak, namazdan alacağı feyzin ve sevabın derecesi ‘şevk’ unsuruyla yakından ilgilidir.

Şu noktanın karıştırılmaması gerekir: Namazı şevk ile kılamamak başkadır, namazı bir külfet addederek zorla kılarcasına isteksizce kılmak daha başkadır. Bu ikincisi, namaz konusunda bir baskı altında bulunmayan hiçbir mümin için düşünülemez.

Namaz define anahtarına benzetiliyor. Bu anahtara şevk ile talip olunur, isteksizce değil.

Üstad'ın şu ifadeleri namazın şevk ile kılınmasını teşvik eden harika bir derstir:

“Arkadaş! Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nisbet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezbetmek namazın şe'nindendir. … Namaz, Hâlık-ı Zülcelal tarafından her yirmidört saat zarfında tayin edilen vakitlerde manevî huzuruna yapılan bir davettir. Bu davetin şe'nindendir ki, her kalb kemal-i şevk ve iştiyakla icabet etsin. Ve mi'racvari olan o yüksek münacata mazhar olsun.” (İşarâtü’l-İ’caz).

“Acaba bu misafirhane-i dünyada âciz ve fakir kalbine kut ve gına ve elbette bir menzilin olan kabrinde gıda ve ziya ve herhalde mahkemen olan Mahşer'de sened ve berat ve ister istemez üstünden geçilecek Sırat Köprüsü'nde nur ve burak olacak bir namaz, neticesiz midir veyahut ücreti az mıdır?” (Sözler, Yirmi Birinci Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...