"Namaz, kul ile Allah arasında yüksek bir nispet ve ulvî bir münasebet ve nezih bir hizmettir ki, her ruhu celb ve cezb etmek namazın şe’nindendir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan Allah ile sağlam, sağlıklı, kesin ve garantili bir diyalog, bir iletişim bir bağ kurmak istiyorsa, namaz kılmalıdır. Çünkü namaz kul ile Allah arasında tesis edilmiş en yüksek en temiz en yüce en tatmin edici bir iletişim şeklidir.

Namazda insan bütün acizliği ve fakirliği ile Allah’a halini arz eder, Allah da sonsuz zenginliği sonsuz kudreti ile insana mukabele eder. Bu sebeple insanın ruhu namaza iştiyak, ihtiyaç hatta aşk derecesinde düşkün ve muhtaçtır. Namazın her ruhu celp ve cezp etmesinin sebebi bu incelikte yatmaktadır.

Midenin açlık ile rızka müptela olması ne ise, ruhun da iştiyak ve aşkla namaza muhtaç olması aynı şeydir. Ruhumuzun esası ve özü Allah’a bağlı ve Ona muhtaçtır, ruh bu ihtiyacını en güzel namazda takdim edebilir. Bu yüzden namaz kul ile Allah arasındaki en sağlam en etkili ve en tatmin edici bağdır.

Namazın dışındaki bütün yollar güdük, kısır ve neticesizdir. Şayet insan ruhu Allah ve namazın dışında bir şeyle mutmain olabilse idi, bu insanlık nezdinde çok popüler çok rağbet görülen çok bilinen ve vazgeçilmez bir şey olurdu, ki insanlık tarihinde böyle bir şey bulunmuyor. Zamanımızda ruhu dinlendirmek için yapılan yoga ve reiki gibi uygulamaların, ihtiyacını birisine arz etme, sıkıntılarını giderecek bir mevkiye müracaat etme, ebedi hayatı verebilecek birisine kalbinin bu yarasını tedavi edecek şekilde yalvarma, verilen nimetlere şükretme, bütün kainatı veren zatın büyüklüğünü ilan etme, ondan başka İlahın olmadığına dair herhangi bir kemalat olmadığından gölgenin gölgesi mesabesinde bile olamaz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...