"Dinin teferruatında yapılan lakaytlık"lara örnek verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Halbuki, imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkâr, dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felâketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki şimdi en mühim iş, taklidî imanı tahkikî imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir, imanı takviye etmektir; imanı kurtarmaktır.”(1)

Teferruat, fıkıhta farz ve vacib olmayan her türlü hükümlere denir. Mesela, namazın on iki farzının ve vaciblerinin dışındaki her şey teferruattır. Namazın sünnet ve adabları hep teferruat sınıfına girerler. Bunların terk edilmesi de teferruatta yapılan lakaydlıklar oluyor.

Mesela, namazı cemaatle camide kılmamak, namazın tadil-i erkânına riayet etmemek, oruçlu iken ağzı sürekli su ile çalkalamak, hacda taat, zikir ile meşgul olmak yerine çok uyumak, mâlayani şeylerle meşgul olmak gibi şeyler teferruat kısmına girerler.

Bu cümlede asıl ifade edilmek istenen farzlar ise, imani ve itikadi konularda olan konulardır ki, bunlardaki ihmal ve tembellik -Allah muhafaza- insanı ebedi azaba ve cehenneme atar.

(1) bk. Sözler, Konferans.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...