Nebatatın fıtri vazifelerini görmeleri onların ibadetleri mi oluyor? Nebatatın lisan-ı hâl ile yaptıkları tesbihat, melekler tarafından temsil edildiğinde, o tesbihleri melekler mi yapmış oluyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her varlığın kendisine yüklenen ilahi vazifeyi yerine getirmesi onun ibadetidir. Güneş'in ışık saçması, havanın kanımızı temizlemesi, dünyanın dönmesi gibi, nebatatın da vazifelerini yapmaları, mesela ağaçların meyve vermeleri onların ibadetleridir. Bütün varlıklar gibi nebatata da müekkel melekler vardır. Bu meleklerin vazifeleri konusunda Üstad Hazretleri şöyle buyurmaktadır:

"Ve bilhassa zeminin tarlasındaki nebâtâta nezaretleri, onların tesbihat- ı mâneviyelerini melek lisaniyle temsil etmek ve onların hayatlarıyla Fâtır-ı Zülcelâl’e karşı takdim ettiği tahiyyât-ı maneviyelerini melek lisaniyle ilân etmek; hem onlara verilen cihâzâtı hüsn-ü istimal etmek ve bazı gayelere tevcih etmek ve bir nevi tanzim etmekten ibarettir. Melâikelerin şu hizmetleri, cüz’-i ihtiyarîleriyle bir nevi kisbdir. Belki bir nevi ubudiyet ve ibadettir."(1)

“...Hem onlara verilen cihâzâtı hüsn-ü istimal etmek” ifadesi ve devamı, nebatatın vazifelerini yapmalarında meleklerin birtakım yardımları olduğunu ifade etmektedir. Meleğin kuvvet manasına gelmesi ve kuvvetlerini Allah’ın izniyle ve onun tayin ettiği şekilde kullanmaları bu manayı teyid etmektedir.

Sualin son kısmının cevabı; naklettiğimiz metnin son cümlesinde açıkça beyan edilmiştir. Buna göre, meleklerin bu vazifeleri görmeleri kendileri için de bir ibadet olmaktadır.

1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz, Birinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...